Sony Xperia T2 Ultra - Obecné nastavení fotoaparátu

background image

Obecné nastavení fotoaparátu

Přehled nastavení režimu záznamu

Super auto

Optimalizuje nastavení podle aktuální scény.

Ručně

Umožňuje ruční nastavení fotoaparátu.

Rozostření pozadí

Rozostří pozadí snímku, aby vynikl hlavní objekt v popředí.

Efekt AR

Umožňuje pořizování fotografií a videa s virtuálními scénami a postavami.

Obrazový efekt

Umožňuje použití různých efektů na fotografie i video.

Timeshift burst

Umožňuje výběr nejlepšího snímku ze série záběrů.

Plynulé panorama

Umožňuje pořizovat širokoúhlé a panoramatické snímky.

Retušování portrétu

Umožňuje pořizovat portréty s různými styly aplikovanými v reálném čase.

Režim Super auto

Režim Super auto detekuje podmínky, za nichž pořizujete fotografie, a automaticky

upraví nastavení tak, aby zajišťovala co nejlepší kvalitu snímku.

Manuální režim

Manuální režim použijte v případě, že chcete ručně upravit nastavení fotoaparátu pro

pořizování fotografií a videoklipů.

Režim rozostření pozadí

Použijete-li efekt rozostření pozadí, bude hlavní objekt v popředí vypadat výraznější a

ostřejší. V režimu rozostření pozadí fotoaparát pořídí dva snímky za sebou, rozpozná

pozadí a poté je rozostří, přičemž zachová ostrost hlavního objektu. Výsledek vypadá,

jako by byl pořízen digitální zrcadlovkou. Můžete zvolit jednu ze tří variant rozostření a

podle náhledu doladit míru rozostření.

Efekt AR

Pomocí efektů AR (efekty rozšířené reality) můžete svým fotografiím nebo videím dát nový

zábavný rozměr. Když používáte fotoaparát, toto nastavení vám umožňuje integrovat

3D scény do vašich fotografií nebo videí. Stačí vybrat požadovanou scénu a upravit její

pozici v hledáčku.

Picture effect

Fotografie můžete upravovat pomocí různých efektů. Můžete například pomocí efektu

Nostalgie dosáhnout toho, že fotografie budou vypadat starší, nebo efektem Náčrt zajistit

zábavnější vzhled.

88

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Timeshift burst

Fotoaparát pomocí shlukového snímání dokáže pořídit 61 fotografií za jednu sekundu –

jednu sekundu před a po stisknutí tlačítka spouště fotoaparátu. Pak se můžete ke

snímkům vrátit a vybrat tu nejlepší fotografií.

Použití funkce Timeshift burst

1

Aktivujte fotoaparát.

2

Ťukněte na ikonu a vyberte možnost .

3

Chcete-li fotografovat, zcela stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu a potom je

uvolněte. Pořízené fotografie se objeví v zobrazení miniatur.

4

Projděte miniatury a vyberte fotografii, kterou chcete uložit, a potom ťukněte na

položku .

Sweep Panorama

Můžete pořizovat širokoúhlé a panoramatické fotografie ve vodorovném nebo svislém

směru snadným pohybem ťuknutí a posunu.

Pořízení panoramatické fotografie

1

Aktivujte fotoaparát.

2

Ťukněte na ikonu a vyberte možnost .

3

Vyberte směr fotografování ťuknutím na položku

.

4

Stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu a posouvejte fotoaparát pomalu

a rovnoměrně ve směru pohybu vyznačeném na obrazovce.

Retušování portrétu

Pomocí této funkce můžete na portréty použít retušovací efekty již při jejich pořízení.

Režim

Magic Beam nejen rozjasní a vyhladí pleť portrétovaných osob, ale rovněž rozjasní

oči pomocí světelného odlesku.

Použití funkce Portrait retouch

1

Aktivujte fotoaparát.

2

Ťukněte na a potom na položku .

3

Chcete-li zobrazit volič stylů, přejeďte prstem přes obrazovku vzhůru a vyberte

požadovaný styl.

4

Volič stylů skryjete přejetím dolů nebo ťuknutím na displej.

5

Chcete-li zobrazit volič rámečků, přejeďte prstem přes obrazovku doleva a vyberte

požadovaný rámeček.

6

Volič rámečků skryjete přejetím doprava nebo ťuknutím na displej.

Použití funkce Magic beam

1

Aktivujte fotoaparát.

2

Ťukněte na a potom na položku .

3

Funkci Magic beam povolíte ťuknutím na možnost a přetažením posuvníku

vedle položky

Magic Beam doprava.

4

Chcete-li k očím přidat efekt bodového reflektoru, vyberte požadovanou

předvolbu.

Stahování aplikací fotoaparátu

Můžete stahovat bezplatné nebo placené aplikace z webu Google Play™ nebo jiných

zdrojů. Než začnete stahovat, ujistěte se, že máte funkční připojení k Internetu, ideálně

prostřednictvím sítě Wi-Fi®, abyste se vyhnuli vysokým poplatkům za přenos dat.

Stažení aplikací fotoaparátu

1

Otevřete aplikaci fotoaparátu.

2

Klepněte na položku a poté na položku

KE STAŽENÍ.

3

Vyberte aplikaci, kterou chcete stáhnout, a podle pokynů dokončete instalaci.

89

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Rychlé spuštění

Funkce Rychlé spuštění slouží ke spuštění aplikace fotoaparátu ze zamykací obrazovky.

Pouze spustit

Po aktivaci tohoto nastavení můžete fotoaparát spustit i při zamčené obrazovce. Stačí jen stisknout a podržet

tlačítko fotoaparátu.

Spustit a pořídit fotografii

Po aktivaci tohoto nastavení můžete spustit fotoaparát a pořídit snímek i při zamčené obrazovce. Stačí jen

stisknout a podržet tlačítko spouště fotoaparátu.

Spustit a zaznamenat video

Po aktivaci tohoto nastavení můžete spustit fotoaparát a začít natáčet video i při zamčené obrazovce. Stačí

jen stisknout a podržet tlačítko spouště fotoaparátu.

Vypnuto

Zeměpisné souřadnice

Umožňuje označit fotografie údaji o místě, kde jste je pořídili.

Fotografování dotykem

Oblast zaostření můžete vybrat tak, že se prstem dotknete obrazovky fotoaparátu.

Fotografie je pořízena v okamžiku zvednutí prstu.

Zvuk

Zvolte si zapnutí nebo vypnutí zvuku závěrky.

Ukládání dat

Můžete si zvolit, zda svá data chcete ukládat na vyměnitelnou kartu SD nebo vnitřní

úložiště zařízení.

Vnitřní úložiště

Fotografie a videa jsou ukládány do paměti zařízení.

Karta SD

Fotografie a videa jsou ukládány na kartu SD.

Vyvážení bílé

Tato funkce, dostupná pouze v režimu

Ručně, umožňuje nastavit vyvážení bílé podle

barvy okolního světla. Je také možné upravit úroveň expozice v rozsahu -2,0 až +2,0 EV.

Je-li zobrazena ikona vyvážení bílé , můžete zvýšit nebo snížit jas snímku ťuknutím na

ikony plus nebo mínus.

Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelných podmínek.

Žárovky

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.

Zářivka

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.

Denní světlo

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.

Oblačno

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.

90

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.