Sony Xperia T2 Ultra - Obrazovka nabídky aplikace Hudba

background image

Obrazovka nabídky aplikace Hudba

Obrazovka nabídky aplikace Hudba poskytuje přehled o všech skladbách v zařízení.

Můžete zde spravovat alba a seznamy skladeb a s využitím kanálů SensMe™ uspořádat

hudbu podle nálady a tempa.

1

Návrat na úvodní obrazovku aplikace Hudba

2

Zobrazení aktuálního seznamu přehrávaných skladeb

3

Procházení všech interpretů

4

Procházení všech alb

5

Procházení všech skladeb

6

Procházení vaší hudební knihovny a filtrování podle interpretů, alb nebo názvů skladeb

7

Procházení všech seznamů skladeb

8

Přehrávání sdíleného hudebního souboru na jiném zařízení

9

Zobrazení předplacených nebo stažených podcastů

10 Otevření nabídky nastavení aplikace Hudba

Otevření obrazovky nabídky aplikace Hudba

1

Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .

2

Přetáhněte levý okraj obrazovky doprava.

Návrat na úvodní obrazovku aplikace Hudba

Až se objeví úvodní obrazovka aplikace Hudba, ťukněte na volbu

Domovská

stránka.

Až se objeví úvodní obrazovka aplikace Hudba, ťukněte na obrazovku napravo od

nabídky.

Aktualizace hudebních souborů s využitím nejnovějších informací

1

V nabídce úvodní obrazovky Hudba ťukněte na možnost

Nastavení.

2

Ťukněte na volby

Stáhnout informace o hudbě > Zahájit. Zařízení provede hledání

online a stáhne nejnovější dostupný obal alba a podrobnosti o skladbě.

Odstranění skladby

1

Na obrazovce nabídky aplikace Hudba přejděte na skladbu, kterou chcete

odstranit.

2

Dlouze stiskněte název skladby a poté z nabídky vyberte možnost

Odstranit.

3

Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost

Odstranit.

80

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.