Sony Xperia T2 Ultra - Odesílání informací o kontaktu

background image

Odesílání informací o kontaktu

Odeslání vaší vizitky

1

Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na položku a poté na položku .

2

Vyberte

Moje vizitka.

3

Ťukněte na a potom na položku

Sdílet.

4

Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odeslání kontaktu

1

Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na položku a poté na položku .

2

Ťukněte na kontakt, jehož podrobnosti chcete odeslat.

3

Ťukněte na a potom na položku

Sdílet.

4

Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odeslání několika kontaktů současně

1

Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na

položku .

2

Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volbu

Označit několik.

3

Označte kontakty, které chcete odeslat, nebo vyberte všechny kontakty, pokud je

chcete odeslat všechny.

4

Ťukněte na možnost a poté vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte

podle pokynů na obrazovce.