Sony Xperia T2 Ultra - Správa souborů pomocí počítače

background image

Správa souborů pomocí počítače

Soubory lze snadno spravovat a přenášet mezi počítačem se systémem Windows

®

a zařízením pomocí kabelu USB. Jakmile jsou obě zařízení propojena, můžete pomocí

prohlížeče souborů v počítači přetahovat soubory mezi počítačem a zařízením, vnitřním

úložištěm zařízení nebo kartou SD.

131

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Pokud máte počítač PC nebo Apple

®

Mac

®

, můžete software Xperia™ Companion

použít k přístupu k souborovému systému zařízení.

Režimy připojení USB

Můžete použít jeden ze dvou způsobů připojení přes USB:

Režim přenosu souborů

(MTP)

Protokol MTP pro správu souborů, aktualizaci softwaru a připojení přes síť

WLAN. Tento režim USB se používá při spojení s počítači se systémem
Microsoft

®

Windows

®

. Režim MTP je výchozí.

Režim velkokapacitního

úložiště (MSC)

Protokol MSC lze použít pro správu souborů pomocí počítačů se systémem
MAC OS

®

a Linux, které nepodporují protokol MTP.

Změna režimu připojení USB

1

Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Konektivita Xperia™ > Připojitelnost USB >

Režim připojení USB.

3

Ťukněte na položku

Režim přenosu souborů (MTP) nebo Režim

velkokapacitního úložiště (MSC).

4

Vyberte

OK.

Správa souborů bezdrátově pomocí počítače

Prostřednictvím připojení k síti

Wi-Fi® lze přenášet soubory mezi zařízením a dalšími

zařízeními s podporou protokolu MTP. Před připojením je nejprve nutné obě zařízení

spárovat.

Chcete-li používat tuto funkci, potřebujete zařízení s možností připojení k síti

Wi-Fi®, které

podporuje přenos médií, například počítač se systémem Microsoft

®

Windows Vista

®

nebo

Windows

®

7.

Příprava k bezdrátovému použití zařízení s počítačem

1

Zkontrolujte, zda je v zařízení povolen režim přenosu médií. Za běžných okolností

je ve výchozím nastavení povolen.

2

Zkontrolujte, že je zapnutá funkce Wi-Fi

®

.

3

Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na položku .

4

Ťukněte na položky

Nastavení > Konektivita Xperia™ > Připojitelnost USB.

5

Ťukněte na

Párovat s počítačem a potom na položku Další.

6

Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces nastavení.

Bezdrátové připojení ke spárovanému zařízení

1

Zkontrolujte, zda je v zařízení povolen režim přenosu médií. Za běžných okolností

je ve výchozím nastavení povolen.

2

Zkontrolujte, že je zapnutá funkce Wi-Fi

®

.

3

Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na položku .

4

Ťukněte na položky

Nastavení > Konektivita Xperia™ > Připojitelnost USB.

5

Vyberte spárované zařízení, ke kterému chcete telefon připojit, a ťukněte na volbu

Připojit.

Odpojení od spárovaného zařízení

1

Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Konektivita Xperia™ > Připojitelnost USB.

3

Vyberte spárované zařízení, které chcete odpojit.

4

Vyberte

Odpojit.

Zrušení párování s jiným zařízením

1

Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Konektivita Xperia™ > Připojitelnost USB.

3

Vyberte spárované zařízení, které chcete odebrat.

4

Ťukněte na položku

Zrušit párování.

132

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.