Sony Xperia T2 Ultra - Zjištění identifikačního čísla zařízení

background image

Zjištění identifikačního čísla zařízení

Vašemu zařízení je přiřazeno jedinečné identifikační číslo. Označuje se jako IMEI

(International Mobile Equipment Identity). Toto číslo byste si měli poznamenat. Mohli

byste ho potřebovat například při využití služby podpory Xperia™ Care a při registraci

vašeho zařízení. V případě krádeže zařízení mohou někteří mobilní operátor pomocí čísla

IMEI zablokovat přístup zařízení do své sítě.

129

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Zjištění čísla IMEI

1

Sejměte kryt slotu karty mikro SIM a vyjměte kartu SIM spolu s jejím držákem.

2

Zasuňte špičatý předmět (např. pero s jemným hrotem) do otvoru v zásuvce s

popisky, vysuňte zásuvku ven a nahoru a přečtěte kód IMEI.

Číslo IMEI můžete rovněž zobrazit zadáním čísla

*#06#

na telefonním číselníku zařízení.

Zobrazení čísla IMEI v nabídce nastavení zařízení

1

Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Informace o telefonu > Stav > Informace o

kódu IMEI.