Sony Xperia T2 Ultra - Nastavení zvuku

background image

Nastavení zvuku

Přepínání mezi režimem monofonního a stereofonního zvuku

1

Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .

2

Ťukněte na volbu

Vynutit stereofonní zvuk.

3

Chcete-li rádio opět poslouchat v režimu monofonního zvuku, stiskněte tlačítko a

ťukněte na volbu

Vynutit monofonní zvuk.

Výběr oblasti pro rádio

1

Stiskněte při zapnutém rádiu tlačítko .

2

Ťukněte na volbu

Nastavit oblast rádia.

3

Vyberte možnost.

Nastavení vizualizéru

1

Když je spuštěné rádio, ťukněte na volbu .

2

Ťukněte na tlačítko

Vizualizér.

3

Vyberte požadovanou možnost.

85

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.