Sony Xperia T2 Ultra - Poslech rádia

background image

Poslech rádia

Rádio FM v zařízení funguje stejným způsobem, jako kterékoli jiné rádio FM. Můžete

například procházet a poslouchat FM stanice a ukládat je jako oblíbené položky. Před

použitím rádia je třeba připojit k zařízení kabelovou náhlavní soupravu nebo sluchátka.

Důvodem je skutečnost, že náhlavní souprava nebo sluchátka fungují jako anténa. Po

připojení jednoho z těchto doplňků můžete v případě potřeby přepnout zvuk do

reproduktoru zařízení.

1

Seznam oblíbených stanic

2

Tlačítko pro zapnutí a vypnutí rádia

3

Zobrazení možností nabídky

4

Naladěná frekvence

5

Uložení stanice jako oblíbené nebo její odebrání

6

Ladění stanic

7

Frekvenční pásmo – přetažením doleva a doprava lze přecházet mezi kanály

8

Hledání stanice s vyšší frekvencí

9

Uložená oblíbená stanice

10 Hledání stanice s nižší frekvencí

Poslech rádia FM

1

Připojte k zařízení náhlavní soupravu nebo sluchátka.

2

Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na ikonu obrazovky Aplikace.

3

Vyhledejte položku

Rádio FM a ťukněte na ni. Při posouvání v rámci frekvenčního

pásma se zobrazují dostupné kanály.

Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí dostupné stanice. Pokud jsou u stanice k

dispozici informace RDS, zobrazí se po několika sekundách poslechu této stanice.

Přepínání mezi rozhlasovými stanicemi

Táhněte frekvenční pásmo vlevo nebo vpravo.

Spuštění nového hledání kanálů rádia

1

Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .

2

Ťukněte na položku

Hledat kanály. Rádio prohledá celé frekvenční pásmo a

zobrazí všechny dostupné kanály.

84

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Přepnutí zvuku rádia do reproduktoru

1

Stiskněte při zapnutém rádiu tlačítko .

2

Ťukněte na volbu

Přehrát v reproduktoru.

Chcete-li přepnout zvuk zpět do kabelové náhlavní soupravy nebo sluchátek, stiskněte

tlačítko a ťukněte na položku

Přehrát ve sluchátkách.

Identifikace skladby na rádiu FM pomocí aplikace TrackID™

1

Během vysílání skladby na rádiu FM vašeho zařízení stiskněte tlačítko a vyberte

možnost

TrackID™.

2

Zobrazí se ukazatel průběhu, zatímco aplikace TrackID™ skladbu zkoumá.

V případě úspěšné identifikace se zobrazí výsledek nebo seznam možných

skladeb.

3

Stisknutím tlačítka se vrátíte do aplikace rádia FM.

Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a oblastech nebo všemi

sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.