Sony Xperia T2 Ultra - Správa videoklipů

background image

Správa videoklipů

Ruční získání informací o filmu

1

Ujistěte se, že zařízení má aktivní datové připojení.

2

Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost

Video.

3

Přetažením levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace

Video a poté procházením různých kategorií vyhledejte video, ke kterému chcete

získat informace.

4

Dotkněte se miniatury videa a podržte ji a poté ťukněte na možnost

Hledat

informace.

5

Zadejte klíčová slova vybraného videoklipu do vyhledávacího pole a potom

ťukněte na tlačítko pro potvrzení na klávesnici. Všechny shody jsou zobrazeny v

seznamu.

6

Vyberte výsledek hledání a ťukněte na možnost

Hotovo. Začne stahování

informací.

Informace o nově přidaných videích můžete získat automaticky při každém spuštění aplikace

Video, je-li v nastavení zapnutá funkce

Získat podrobnosti o videu.

Nejsou-li stažené informace správné, opakujte hledání s jinými klíčovými slovy.

Vymazání informací o videu

1

Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost

Video.

2

Přetažením levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace

Video a poté procházením různých kategorií vyhledejte video, které chcete upravit.

3

Dotkněte se náhledu videa a podržte jej a poté ťukněte na možnost

Vymazat

informace.

106

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Odstranění videa

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost

Video.

2

Přetažením levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace

Video a poté procházením různých kategorií vyhledejte video, které chcete

odstranit.

3

Dotkněte se miniatury videoklipu a podržte ji. Potom ťukněte na položku

Odstranit

v zobrazeném seznamu.

4

Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost

Odstranit.