Sony Xperia T2 Ultra - Omezení hovorů

background image

Omezení hovorů

Můžete zablokovat všechny nebo jen některé kategorie příchozích a odchozích hovorů.

Jestliže jste od svého poskytovatele služeb obdrželi kód PIN2, můžete také omezit

odchozí hovory pomocí seznamu čísel pevného vytáčení. Pokud váš tarif zahrnuje službu

hlasové schránky, můžete nasměrovat všechny příchozí hovory od určitého kontaktu

přímo do hlasové schránky. Pokud chcete některé číslo zablokovat, úplně, můžete ve

službě Google Play™ vyhledat a stáhnout aplikaci, která tuto funkci umožňuje.

Pevné vytáčení není podporováno všemi operátory. Zjistěte u svého operátora, zda vaše karta

SIM nebo mobilní síť podporují tuto funkci.

Blokování příchozích nebo odchozích hovorů

1

Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Hovor a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na položku

Blokování hovorů a vyberte požadovanou možnost.

4

Zadejte heslo a ťukněte na možnost

Povolit.

Při prvním nastavení blokování hovorů je třeba tuto funkci aktivovat zadáním hesla. Stejné

heslo bude třeba použít i při pozdějších úpravách nastavení blokování hovorů.

Zapnutí a vypnutí funkce pevného vytáčení

1

Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Hovor > Povolená telefonní čísla.

3

Ťukněte na položku

Aktivovat pevné vytáčení nebo Deaktivovat pevné vytáčení.

4

Zadejte kód PIN2 a ťukněte na položku

OK.

60

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Přístup k seznamu povolených příjemců hovorů

1

Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Hovor > Povolená telefonní čísla > Povolená

telefonní čísla.

Změna kódu PIN2 karty SIM

1

Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Hovor a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na možnost

Povolená telefonní čísla > Změna kódu PIN2.

4

Zadejte starý kód PIN2 karty SIM a ťukněte na volbu

OK.

5

Zadejte nový kód PIN2 karty SIM a ťukněte na volbu

OK.

6

Potvrďte nový kód PIN2 a ťukněte na volbu

OK.

Převedení hovorů od určitého kontaktu přímo do hlasové schránky

1

Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na položku .

2

Najděte položku a ťukněte na ni.

3

Vyberte kontakt, jehož hovory chcete automaticky převádět do hlasové schránky.

4

Ťukněte na možnost > .

5

Zaškrtněte políčko Hovory do hlasové schránky.

6

Ťukněte na tlačítko ULOŽIT.