Sony Xperia T2 Ultra - Zlepšení přehrávání zvuku

background image

Zlepšení přehrávání zvuku

Zvuk reprodukovaný vaším zařízením můžete zlepšit ručním povolením některých funkcí,

např. Ekvalizér nebo Prostorový zvuk. Můžete také použít dynamickou normalizaci pro

zmenšení rozdílů v hlasitosti různých skladeb nebo videí.

Ruční zlepšení reprodukce zvuku

1

Na Ploše ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zvuk a oznámení > Nastavení zvuku.

3

Přepínač

ClearAudio+ přetáhněte doprava.

Ruční přizpůsobení nastavení zvuku

1

Na Ploše ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zvuk a oznámení > Nastavení zvuku.

3

Posuvník vedle položky

ClearAudio+ přetáhněte doleva.

4

Ťukněte na možnost

Zvukové efekty > Ekvalizér.

5

Zvuk přizpůsobte přetažením posuvníků frekvenčních pásem nahoru nebo dolů.

Ruční přizpůsobení výstupu zvuku nemá vliv na aplikace hlasové komunikace. Například

nedojde k žádné změně kvality hlasového hovoru.

Snížení rozdílů v hlasitosti pomocí dynamické normalizace

1

Na Ploše ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zvuk a oznámení > Nastavení zvuku.

3

Přepínač vedle položky

Dynamická normalizace přetáhněte doprava.

50

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.