Sony Xperia T2 Ultra - Bluetooth®-i traadita side tehnoloogia

background image

Bluetooth®-i traadita side tehnoloogia

Bluetooth®-i funktsiooni abil saate e-kirju saata teise Bluetooth®-iga ühilduvasse

seadmesse või ühendada vabakäetarvikuid. Bluetooth®-ühendus töötab kõige paremini

kuni 10 meetri ulatuses ja kohas, kus ei ole monoliitseid takistusi. Mõnikord on vaja oma

seade teiste Bluetooth®-seadmetega käsitsi siduda.

Bluetooth®-seadmete koostalitlusvõime ja ühilduvus võivad erineda.

Funktsiooni Bluetooth

®

sisselülitamine

1

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded (Seaded) > Bluetooth.

3

Koputage Bluetooth

®

-i funktsiooni sisselülitamiseks

Bluetooth-i kõrval olevat

sisse-väljalülitamislülitit. Teie seade on nüüd lähedalasuvatele seadmetele nähtav
ja kuvatakse saadaolevate Bluetooth

®

-seadmete nimekiri.

Seadmele nime panemine

Saate anda oma seadmele nime. Seda nime näidatakse teistes seadmetes pärast seda,
kui olete sisse lülitanud Bluetooth

®

-funktsiooni ja olete oma seadme teinud nähtavaks.

Seadmele nime panemine

1

Veenduge, et Bluetooth

®

-funktsioon oleks sisse lülitatud.

2

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

3

Otsige üles ja valige

Seaded (Seaded) > Bluetooth.

4

Valige >

Seadme ümbernimetamine (NImeta see seade ümber).

5

Sisestage seadme jaoks nimi.

6

Koputage nuppu

Nimeta ümber (Nimeta ümber).

Teise Bluetooth

®

-seadmega sidumine

Kui seote seadme muu seadmega, saate seadme näiteks Bluetooth

®

-peakomplekti või

Bluetooth

®

-autokomplektiga ühendada ning kasutada neid seadmeid muusika

jagamiseks.

Kui olete seadme sidunud teise Bluetooth

®

-seadmega, siis jätab seade selle sidumise

mällu. Seadme sidumisel Bluetooth

®

-seadmega peate võib-olla sisestama pääsukoodi.

Seade proovib automaatselt üldpääsukoodi 0000. Kui see ei toimi, kasutage Bluetooth

®

-

110

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

seadme dokumentatsioonis olevat pääsukoodi. Te ei pea pääsukoodi uuesti sisestama
järgmine kord, kui ühendate seadme varem seotud Bluetooth

®

-seadmega.

Teatud Bluetooth

®

-seadmete (nt enamiku Bluetooth

®

-peakomplektide) korral tuleb need muu

seadmega nii siduda kui ka ühendada.

Seadme saate siduda mitme Bluetooth

®

-seadmega, kuid ühenduse saate luua korraga ainult

ühe Bluetooth

®

-profiiliga.

Seadme sidumine mõne muu Bluetooth

®

-seadmega

1

Veenduge, et teie seadmega seotava seadme Bluetooth

®

-funktsioon oleks

aktiveeritud ja seade oleks muude Bluetooth

®

-seadmete jaoks nähtav.

2

Koputage kuval Avakuva ikooni .

3

Otsige üles ja valige

Seaded > Bluetooth .

4

Lohistage valiku

Bluetooth kõrval olevat liugurit, et Bluetooth

®

-funktsioon sisse

lülitada. Kuvatakse saadaolevate Bluetooth

®

-seadmete loend.

5

Koputage selle Bluetooth

®

-seadme nime, mille soovite oma seadmega siduda.

6

Sisestage vajadusel pääsukood või kinnitage sama pääsukood mõlemas

seadmes.

Seadme ja mõne muu Bluetooth

®

-seadme vahel ühenduse loomine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Bluetooth.

3

Koputage Bluetooth

®

-seadet, millega soovite ühenduse luua.

Bluetooth

®

-seadme sidumise tühistamine

1

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded (Seaded) > Bluetooth.

3

Koputage jaotises

Seotud seadmed (Seotud seadmed) nuppu selle seadme

kõrval, mille sidumise soovite tühistada.

4

Koputage nuppu

Unusta (Unusta).

Objektide saatmine ja vastuvõtmine Bluetooth

®

-tehnoloogia abil

Objekte saab jagada teiste Bluetooth

®

-tehnoloogiat kasutavate seadmetega nagu

telefonid ja arvutid. Bluetooth

®

-funktsiooni abil saab saata ja vastu võtta erinevat tüüpi

objekte, näiteks järgmised.

Fotod ja videod

Muusika- ja muud helifailid

Kontaktid

Veebilehed

Bluetooth

®

-i kaudu objektide saatmine

1

Vastuvõttev seade: veenduge, et Bluetooth

®

-funktsioon on sisse lülitatud ja

seade on teistele Bluetooth

®

-seadmetele nähtav.

2

Saatev seade: avage rakendus, mis sisaldab saadetavat elementi, ja liikuge

seejärel elemendini.

3

Olenevalt rakendusest ja saadetavast objektist tuleb teil vajaduse korral näiteks

objekti all hoida, avada objekt ja vajutada . Elemendi saatmiseks võib olla ka teisi

võimalusi.

4

Valige

Bluetooth.

5

Kui palutakse, lülitage Bluetooth

®

sisse.

6

Koputage vastuvõtva seadme nime.

7

Vastuvõttev seade: kui küsitakse, nõustuge ühendusega.

8

Saatev seade: kui küsitakse, nõustuge ühendusega vastuvõtvale seadmele.

9

Vastuvõttev seade: nõustuge sissetuleva elemendiga.

111

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Bluetooth

®

-i kaudu objektide vastuvõtmine

1

Veenduge, et Bluetooth

®

-funktsioon oleks sisse lülitatud ja seade oleks muude

Bluetooth

®

-seadmete jaoks nähtav.

2

Nüüd hakkab saatev seade teie seadmesse andmeid saatma.

3

Küsimisel sisestage sama pääsukood mõlemas seadmes või kinnitage soovitatud

pääsukood.

4

Kui seadmes teavitatakse sissetulevast failist, lohistage olekuriba allapoole ja

koputage teadaannet failiedastusega nõustumiseks.

5

Failiedastuse alustamiseks koputage valikut

Nõustu.

6

Edastuse edenemise kuvamiseks lohistage olekuriba allapoole.

7

Vastu võetud objekti avamiseks lohistage olekuriba allapoole ja koputage vastavat

teadaannet.

Bluetooth®-i kaudu saadud failide vaatamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Bluetooth.

3

Valige ja seejärel valige

Kuva vastuvõetud failid.