Sony Xperia T2 Ultra - Sõnumside seaded

background image

Sõnumside seaded

Sõnumiteadaannete seadete muutmine

1

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni . Seejärel otsige üles ikoon ja

koputage seda.

2

Koputage ikooni ja siis valikut

Seaded (Seaded).

3

Teadaande heli määramiseks koputage valikut

Märguandeheli (Teavitushelin),

seejärel tehke soovitud valik või koputage ikooni ning valige seadmesse

salvestatud muusikafail.

4

Kinnitamiseks koputage valikut

Valmis (Valmis).

5

Muude teadaannetega seotud seadete määramiseks märkige või tühjendage

soovitud ruudud.

Väljaminevate sõnumite edastusraportite funktsiooni sisse- ja väljalülitamine

1

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni . Seejärel otsige üles ikoon ja

koputage seda.

2

Koputage ikooni ja siis valikut

Seaded (Seaded).

3

Vajaduse korral märkige või tühjendage ruut

Edastusraport (Edastusraport).

Kui edastusraport on sisse lülitatud, kuvatakse edastatud sõnumite ees märge.