Sony Xperia T2 Ultra - Lege-informazioa

background image

Lege-informazioa

Sony L39h

Sony Mobile Communications Inc. konpainiak edo haren enpresa afiliatu batek argitaratu du, inolako bermerik

gabe, Erabiltzailearen gida hau. Akats tipografikoen, informazioaren zehaztasun faltaren edo programaren zein

ekipamenduaren hobekuntzen ondorioz, Sony Mobile Communications Inc.-ek Erabiltzailearen gida honetan

aldaketak egin behar baditu, edonoiz eta jakinarazpenik gabe egiteko eskubidea du. Dena den, aldaketak

Erabiltzailearen gidaren argitalpen berriagoetan gehituko dira. Irudi guztiak laguntzeko dira soilik eta baliteke egiazko

gailuaren itxura zehatza ez izatea.
Hemen aipaturiko produktu eta konpainia guztiak marka komertzialak edo dagozkien jabeen marka erregistratuak

dira. Gainerako marka komertzial bakoitzak bere jabea du. Dokumentu honetan berariaz eman ez den eskubide oro

erreserbatuta dago. Informazio gehiago lortzeko, joan

www.sonymobile.com/us/legal/ helbidera.

Baliteke Erabiltzailearen gida honetan hirugarrenek eskainitako aplikazioak edo zerbitzuak aipatzea. Programa edo

zerbitzu horiek erabili ahal izateko, baliteke hirugarren hornitzailearen zerbitzuan erregistratu behar izatea eta

programek nahiz zerbitzuek erabilera baldintza gehigarriak izatea. Hirugarrenen webguneetan edo hirugarrenen

webguneen bidez atzitutako aplikazioak erabili aurretik, irakurri webgune horien erabilera baldintzak eta

pribatutasun gidalerro aplikagarriak. Sony konpainiak ez du ziurtatzen edo bermatzen hirugarrenek eskainitako

webguneen eta zerbitzuen erabilgarritasuna edo funtzionamendua.
Gailu mugikorrak eduki gehigarriak deskargatzeko, biltegiratzeko eta birbidaltzeko gaitasuna du, adibidez, dei

tonuak. Hirugarrenek eduki horien erabilera murritz edo debeka dezakete euren eskubideak erabilita eta

murriztapen horiek copyright lege aplikagarriei lotuta egon daitezke, baina horietara mugatu gabe. Zuk, eta ez Sony

konpainiak, izango duzu zure gailura deskargatzen duzun edo handik birbidaltzen duzun edukiaren ardura osoa.

Edozein eduki gehigarri erabili aurretik, ziurtatu zilegi erabiltzera zoazela edo, bestela, erabilera hori egiteko

baimenduta zaudela. Sony konpainiak ez dizu ziurtatzen eduki gehigarriaren edo hirugarrenen edukiaren

zehaztasunik, osotasunik edo kalitaterik. Sony ez da inola ere zure eduki gehigarriaren edo hirugarrenen edukiaren

erabilera okerraren arduradun izango.
Informazio gehiago eskuratzeko, joan

www.sonymobile.com orrira.

Microsoft enpresaren jabetza intelektualaren legeekin dago babestuta produktu hau. Microsoft enpresaren

lizentziarik gabe, debekatuta dago teknologia hori produktu honetatik kanpo erabiltzea edo banatzea.
Eskubide digitalak kudeatzeko Windows Media programaren teknologia (WMDRM) erabiltzen dute edukien jabeek

euren jabetza intelektuala babesteko, copyrightak barne. Gailu honek WMDRM softwarea erabiltzen du WMDRM

bidez babestutako edukia atzitzeko. WMDRM softwareak ez badu edukia babesterik lortzen, edukiaren jabeek

Microsoft enpresari eska diezaiokete softwareak eduki babestua WMDRM bidez erreproduzitzeko edo kopiatzeko

duen gaitasuna ezezta dezan. Ezeztatze horrek ez dio babesik gabeko edukiari eragiten. Babestutako edukietarako

lizentziak deskargatzen dituzunean, onartu egiten duzu Microsoft enpresak lizentzietan ezeztatze zerrendak gehi

ditzakeela. Edukiaren jabeek euren edukia atzitzeko WMDRM softwarearen bertsioa berritzea eska diezazukete.

Bertsio berritzea ezesten baduzu, ezingo duzu bertsio berritzea eskatzen duen edukia atzitu.
Produktu honek MPEG-4 visual eta AVC patenteen lizentzia du erabilera pertsonalerako eta ez komertzialerako,

bezeroak hau egin dezan: (i) MPEG-4 visual estandarraren ("MPEG-4 video") edo AVC estandarraren ("AVC video")

arabera bideoak kodetu edota (ii) kontsumitzaile batek jarduera pertsonal eta ez komertzial batean kodetutako

MPEG-4 edo AVC bideoak deskodetu, edota MPEG-4 edo AVC bideoak hornitzeko MPEG LA lizentzia duen bideo

hornitzaile batengandik lortutako MPEG-4 edo AVC bideoak deskodetu. Ez da beste inongo erabileratarako

lizentziarik ematen, ez inplizituki eta ez esplizituki. Informazio gehigarria, sustapen, barneko erabilera eta erabilera

komertzialei buruzkoa eta lizentziei buruzkoa MPEG LA, L.L.C. enpresaren eskutik lor daiteke. Ikusi

www.mpegla.com. MPEG Layer-3 audio dekodetze teknologia, Fraunhofer IIS eta Thomson-en lizentziarekin.
SONY MOBILE ENPRESA EZ DA ERANTZULE IZANGO GAILUAN GORDETAKO DATU PERTSONALAK EDO

FITXATEGIAK GALDU, EZABATU EDOTA GAINIDATZI IZANAGATIK (KONTAKTUAK, MUSIKA ETA ARGAZKIAK

BARNE, BAINA HORIETARA MUGATU GABE), ERABILTZAILE GIDA EDO DOKUMENTAZIO HONETAN

AZALTZEN DIREN METODOETAKO BATEN BIDEZ EGINDAKO GAILU EGUNERATZEEN ONDORIOZ SORTUKO

BALIRA. SORTUTAKO KALTEENGATIK, GALERENGATIK ETA LEGE EKINTZENGATIK (KONTRATUKO ZATI EDO

KONTRATU URRATZE IZANDA ERE, ZABARKERIA EDO BESTELAKOAK BARNE, BAINA HORIETARA MUGATU

GABE) SONY MOBILE EDO HAREN HORNITZAILEEK ZUREKIKO DUTEN ERANTZUKIZUNA EZ DA INOIZ ZUK

GAILUARENGATIK ORDAINDU DUZUN ZENBATEKOA BAINO HANDIAGOA IZANGO.
© 2015 Sony Mobile Communications Inc.
Eskubide oro erreserbatuta.

139

Hau argitalpenaren Interneteko bertsioa da. © Erabilera pertsonalerako bakarrik inprimatu.