Sony Xperia T2 Ultra - Videokameran asetukset

background image

Videokameran asetukset

Videokameran asetusten säätäminen

1

Aktivoi kamera.

2

Napauta ja valitse sitten .

3

Jos videokameraa ei ole valittu, napauta .

4

Voit näyttää kaikki asetukset napauttamalla .

5

Valitse säädettävä asetus ja tee haluamasi muutokset.

Videokameran asetusten yleiskuvaus

Videokuvan tarkkuus

Videon tarkkuuden säätäminen eri tiedostomuodoille.

Full HD (30 fps)

1920×1080(16:9)

Full HD (Full High Definition) -muoto 30 fps:llä ja kuvasuhteella 16:9.

Full HD (60 fps)

1920×1080(16:9)

Full HD (Full High Definition) -muoto 60 fps:llä ja kuvasuhteella 16:9.

91

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

HD

1280×720(16:9)

HD (High Definition) -muoto kuvasuhteella 16:9.

VGA

640×480(4:3)

VGA-muoto, jonka kuvasuhde on 4:3.

Multimediaviesti

Voit tallentaa videoita, jotka voidaan lähettää multimediaviesteinä. Tämän videomuodon tallennusaikaa on

rajoitettu siten, että videotiedostot mahtuvat multimediaviestiin.

Tämä asetus on käytettävissä vain

Manuaalinen-kuvaustilassa.

Vitkalaukaisin

Vitkalaukaisimella voit kuvata videon pitämättä kiinni laitteesta. Voit sen avulla kuvata

ryhmävideoita, joihin kaikki voivat tulla mukaan. Voit käyttää vitkalaukaisinta myös silloin,

kun haluat välttää kameran tärähtämisen videoita kuvattaessa.

Käytössä (10 sekuntia)

Asettaa 10 sekunnin viiveen kameran näytön napauttamisesta videon tallentamisen aloittamiseen.

Käytössä (2 sekuntia)

Asettaa 2 sekunnin viiveen kameran näytön napauttamisesta videon tallentamisen aloittamiseen.

Käytössä (0,5 sekuntia)

Asettaa puolen sekunnin viiveen kameran näytön napauttamisesta videon tallentamisen aloittamiseen.

Pois päältä

Videokuvaus alkaa heti, kun napautat kameran näyttöä.

Hymysuljin™(video)

Määritä Hymysuljin™-toiminnolla ennen videon tallennusta, millaiseen hymyyn kamera

reagoi.

Tarkennustila

Tarkennusasetukset määrittävät, mikä videon kohta on terävä. Kun jatkuva

automaattitarkennus on päällä, kamera säätää tarkennusta siten, että valkoisen

kohdistuskehyksen sisällä oleva alue pysyy terävänä.

Yhden kohteen automaattitark.

Kamera tarkentaa automaattisesti valittuun kohteeseen. Jatkuva automaattinen tarkennus on päällä.

Kasvontunnistus

Kamera tunnistaa automaattisesti enintään viidet ihmiskasvot, jotka ilmaistaan kehyksillä näytössä. Kamera

tarkentaa automaattisesti lähimpiin kasvoihin. Voit myös valita näyttöä napauttamalla, mihin kasvoihin

tarkennetaan. Kun napautat kameran näyttöä, keltainen kehys osoittaa, mitkä kasvot on valittu

tarkennettaviksi. Kasvontunnistusta ei voi käyttää kaikissa näkymätyypeissä. Jatkuva automaattinen

tarkennus on päällä.

Objektin seuranta

Kun valitset kohteen koskettamalla sitä etsimessä, kamera seuraa sitä puolestasi.

Tämä asetus on käytettävissä vain

Manuaalinen-kuvaustilassa.

Mittaus

Tämä toiminto määrittää tasapainoisen valotuksen automaattisesti mittaamalla

kuvattavaan kuvaan tulevan valon määrän.

Keskip.

Säätää valotuksen kuvan keskikohtaan.

Keskiarvo

Laskee valotuksen koko kuvan saaman valon määrän perusteella.

Pistemitt.

92

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Säätää valotuksen erittäin pieneen osaan kuvattavasta kuvasta.

Tämä asetus on käytettävissä vain

Manuaalinen-kuvaustilassa.

SteadyShot™

Videota kuvattaessa voi olla vaikeaa pitää laitetta vakaasti paikallaan. Vakain auttaa sinua

kompensoimalla käden pieniä liikkeitä.

Mikrofoni

Valitse, tallennetaanko myös ääni videoita kuvattaessa.

Esikatselu

Voit halutessasi esikatsella videoita heti niiden ottamisen jälkeen.

Päällä

Näyttöön tulee videon esikatselukuva heti sen ottamisen jälkeen.

Muokkaa

Video avataan muokattavaksi heti sen ottamisen jälkeen.

Pois päältä

Video tallennetaan heti sen ottamisen jälkeen, eikä esikatselua tule näkyviin.

Salamavalo

Salamavalon avulla voit kuvata videoita, kun valaistusolosuhteet ovat heikot tai kun

kuvassa on taustavalo. Videon salamakuvake on käytettävissä vain videokameran

näytössä. Huomaathan, että videokuvan laatu voi toisinaan olla parempi ilman valoa,

vaikka valaistusolosuhteet ovat huonot.

Päällä

Pois päältä

Kuvausohjelman valitseminen

Kuvausohjelman valinnalla voit määrittää kameran asetukset nopeasti yleisiä

kuvaustilanteita varten. Kamera määrittää puolestasi erinäisiä asetuksia, jotka sopivat

valittuun kuvaustilanteeseen. Tämä takaa parhaan mahdollisen videokuvaustuloksen.

Pois päältä

Kuvausohjelman valinta on poissa käytöstä ja videoita voidaan kuvata manuaalisesti.

Pehmeä kuva

Käytä videoiden kuvaamiseen pehmeillä taustoilla.

Maisema

Käytä vaakasuuntaisten videoiden kuvaamiseen. Kamera tarkentaa kaukana oleviin kohteisiin.

Yöaika

Kun asetus on käytössä, valoherkkyyttä lisätään. Käytä tiloissa, joissa on hämärää. Nopeasti liikkuvista

kohteista kuvatut videot saattavat sumentua. Pidä käsi vakaana tai käytä tukea. Poista hämärätila

käytöstä valoisassa tilassa, jotta videon laatu paranee.

Hiekkaranta

Käytä meri- tai järvimaisemavideoiden kuvaamiseen.

Lumi

Käytä kirkkaissa ympäristöissä välttääksesi ylivalottuneet videot.

Urheilu

Käytä nopeasti liikkuvien kohteiden videokuvaamiseen. Lyhyt valotusaika pienentää liikkeestä

aiheutuvaa epätarkkuutta.

Juhlat

93

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Käytä sisällä kuvattaviin videoihin tiloissa, joissa on hämärää. Tämä kuvausohjelma käyttää taustavaloa

tai kynttilänvaloa. Nopeasti liikkuvista kohteista kuvatut videot saattavat sumentua. Pidä käsi vakaana

tai käytä tukea.

Tämä asetus on käytettävissä vain

Manuaalinen-kuvaustilassa.

94

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.