Sony Xperia T2 Ultra - Yhden kosketuksen asennus

background image

Yhden kosketuksen asennus

Yhden kosketuksen asennustoiminnolla voit käynnistää useiden ominaisuuksien

asennuksen niiden toimiessa langattomasti kahden Xperia™-laitteen välillä. Yhden

kosketuksen asennustoiminnolla voi käynnistää esimerkiksi näytön peilauksen ja Xperia

Link™ -toiminnon perusasetusten määrityksen. Kun asennus on valmis, näiden

ominaisuuksien käyttö edellyttää vain yhtä kosketusta.
Yhden kosketuksen asennustoiminto aktivoidaan NFC:llä. Muita yhden kosketuksen

ominaisuuksia ovat Bluetoothin® ja mediapalvelin. Lisätietoja näytön peilauksen,

mediapalvelimen, NFC:n ja Bluetoothin® asennuksesta on käyttöohjeiden

asianmukaisissa luvuissa.

Yhden kosketuksen asennuksen käynnistäminen laitteessa

1

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

2

Etsi

Asetukset > Xperia™-yhteydet > One touch-asetus ja napauta sitä. NFC-

toiminto kytkeytyy automaattisesti päälle.

3

Varmista, että toisen Xperia™-laitteen NFC-toiminto on päällä.

4

Varmista, että molemman laitteen näyttö on lukitsematon ja aktiivinen.

5

Pitele laitteita yhdessä siten, että laitteiden NFC-tunnistusalueet koskettavat

toisiaan. Yhden kosketuksen asennustoiminto käynnistyy automaattisesti.

Molemman laitteen on tuettava yhden kosketuksen asennustoimintoa.

112

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.