Sony Xperia T2 Ultra - Puheluiden vastaanottaminen

background image

Puheluiden vastaanottaminen

Jos saat puhelun, kun laite on lepotilassa tai näyttö on lukittuna, puhelinsovellus avataan

koko näytön tilassa. Jos saat puhelun, kun näyttö on aktiivisena, saapuva puhelu

näytetään kelluvana ilmoituksena eli pienennettynä ikkunana, joka kelluu avoinna olevan

näytön päällä. Voit tällaisen ilmoituksen saapuessa vastata puheluun ja avata

puhelinsovellusnäytön tai hylätä puhelun ja pysyä valitussa näytössä.

Saapuvaan puheluun vastaaminen, kun näyttö ei ole käytössä

Vedä -kuvaketta oikealle.

Saapuvaan puheluun vastaaminen, kun näyttö on käytössä

Napauta näytön yläosaan tulevasta kelluvasta ilmoituksesta

VASTAA.

Puheluun vastaamisen sijaan voit siirtyä puhelinsovelluksen päänäyttöön napauttamalla

kelluvan ilmoitusikkunan yläosaa. Tällä tavalla saat lisää vaihtoehtoja puhelun hallintaan. Voit

esimerkiksi hylätä puhelun viestillä tai välittää sen vastaajaan.

Saapuvan puhelun hylkääminen, kun näyttö ei ole käytössä

Vedä -kuvaketta vasemmalle.

Saapuvan puhelun hylkääminen, kun näyttö on käytössä

Napauta näytön yläosaan tulevasta kelluvasta ilmoituksesta

HYLKÄÄ.

Puhelun hylkäämisen sijaan voit siirtyä puhelinsovelluksen päänäyttöön napauttamalla

kelluvan ilmoitusikkunan yläosaa. Tällä tavalla saat lisää vaihtoehtoja puhelun hallintaan. Voit

esimerkiksi hylätä puhelun viestillä tai välittää sen vastaajaan.

Saapuvan puhelun soittoäänen mykistäminen

Kun puhelu saapuu, paina äänenvoimakkuusnäppäintä.

Vastaajan käyttäminen

Voit siirtää puhelut laitteen vastaajasovellukseen, kun olet varattuna tai et voi muutoin

vastata puheluun. Voit ottaa automaattisen vastaamisen käyttöön ja määrittää, miten

monta sekuntia odotetaan, kunnes puheluun vastataan automaattisesti. Puhelut voi

reitittää myös manuaalisesti vastaajaan, kun olet liian kiireinen vastataksesi. Voit myös

kuunnella vastaajaan jätettyjä viestejä suoraan laitteesta.

Vastaajan käyttäminen edellyttää tervehdysviestin tallentamista.

Vastaajan tervehdysviestin tallentaminen

1

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Puhelu > Xperia™-vastaajatoiminto > Tervehdykset.

3

Napauta

Äänitä uusi tervehdys ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

56

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Automaattisen vastauksen käyttöönotto

1

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

2

Etsi

Asetukset > Puhelu > Xperia™-vastaajatoiminto ja napauta sitä.

3

Vedä kohdan

Vastaaja liukusäädintä oikealle.

Jos et määritä aikaviivettä puhelujen automaattiselle vastaukselle, käyttöön otetaan

oletusarvo.

Aikaviiveen määrittäminen automaattiselle vastaukselle

1

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

2

Etsi

Asetukset > Puhelu > Xperia™-vastaajatoiminto ja napauta sitä.

3

Napauta

Vastaus, kun kulunut.

4

Säädä aikaa vierittämällä ylös ja alas.

5

Napauta

Valmis.

Saapuvan puhelun välittäminen vastaajaan

Kun saat puhelun, vedä valintaa

Vastausvaihtoehdot ylöspäin ja valitse sitten

Hylkää vastaajalla.

Voit puhelun saapuessa myös vain odottaa, kunnes ennalta määritetty aikaviive on kulunut ja

puhelu on siirretty vastaajaan automaattisesti.

Vastaajaviestien kuunteleminen

1

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Puhelu > Xperia™-vastaajatoiminto > Viestit.

3

Valitse vastaajaviesti, jota haluat kuunnella.

Voit kuunnella vastaajaviestit suoraan puhelulokista napauttamalla .

Puhelun hylkääminen tekstiviestillä

Voit hylätä puhelun tekstiviestillä. Kun hylkäät puhelun tällaisella viestillä, viesti lähetetään

automaattisesti soittajalle ja tallennetaan yhteystiedon viestikeskusteluun.
Voit valita jonkin laitteessa olevista ennalta määritetyistä viesteistä tai luoda uuden viestin.

Voit myös luoda omia viestejäsi muokkaamalla ennalta määritettyjä viestejä.

Puhelun hylkääminen tekstiviestillä

1

Kun saat puhelun, vedä valintaa

Vastausvaihtoehdot ylöspäin ja napauta sitten

Hylkää viestillä.

2

Valitse ennalta määritetty viesti tai napauta ja kirjoita uusi viesti.

Toisen puhelun hylkääminen tekstiviestillä

1

Jos kuulet toistuvia äänimerkkejä puhelun aikana, vedä

Hylkää viestillä ylöspäin.

2

Valitse ennalta määritetty viesti tai napauta ja kirjoita uusi viesti.

Puhelun hylkäämiseen käytettävän tekstiviestin muokkaaminen

1

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

2

Etsi

Asetukset > Puhelu > Hylkää puhelu viestillä ja napauta sitä.

3

Napauta muokattavaa viestiä ja tee haluamasi muutokset.

4

Napauta

OK.

57

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.