Sony Xperia T2 Ultra - Corrección das cores

background image

Corrección das cores

O axuste de corrección das cores axusta como se amosan as cores na pantalla para

usuarios que son daltónicos ou que teñen dificultades para distinguir entre cores.

Para activar a corrección de cores

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Accesibilidade > Corrección da cor.

3

Pulse o botón acender-apagar.

4

Pulse

Modo de corrección e logo seleccione a sensibilidade de cor apropiada.

A corrección de cores é actualmente unha característica experimental e pode afectar ao

rendemento do dispositivo