Sony Xperia T2 Ultra - Execución de probas de diagnóstico no dispositivo

background image

Execución de probas de diagnóstico no dispositivo

A aplicación Xperia™ Diagnostics pode probar unha función específica ou realizar un

diagnóstico completo para comprobar se o seu dispositivo Xperia™ funciona

correctamente.
Xperia™ Diagnostics pode:

Avaliar problemas de hardware ou de software potenciais no dispositivo Xperia™.

Analizar se as aplicacións se están a executar correctamente no dispositivo.

Rexistrar o número de chamadas que se cortaron durante os últimos 10 días.

Identificar o software instalado e fornecer información útil sobre o dispositivo.

A aplicación Xperia™ Diagnostics está preinstalada na maioría dos dispositivos Android™ de

Sony. Se a opción Diagnostics non está dispoñible en

Axustes > Verbo do teléfono, pode

descargar unha versión lixeira desde a aplicación Google Store™.

Para executar unha proba de diagnóstico específica

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Verbo do teléfono > Diagnósticos > Realizar proba .

3

Seleccione unha proba da lista.

4

Siga as instrucións e pulse

Si ou Non para confirmar se a característica funciona.

Para executar todas as probas de diagnóstico

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Verbo do teléfono > Diagnósticos > Realizar proba >

Executar todo.

3

Siga as instrucións e pulse

Si ou Non para confirmar se a característica funciona.

Para ver información sobre o seu dispositivo

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Verbo do teléfono > Diagnósticos > Información.