Sony Xperia T2 Ultra - Data e hora

background image

Data e hora

Pode cambiar a data e a hora no dispositivo.

Para configurar a data manualmente

1

Desde a Pantalla de inicio pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Data e hora.

3

Arrastre o control desprazable a carón de

Data e hora automáticas á esquerda.

4

Pulse

Axustar a data.

5

Desprácese cara arriba ou cara abaixo e pulse a data desexada.

6

Pulse

Aceptar.

Para configurar a hora manualmente

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Data e hora.

3

Arrastre o control desprazable a carón de

Data e hora automáticas á esquerda.

4

Pulse

Axustar a hora.

5

Seleccione os valores correspondentes para a hora e os minutos.

6

Pulse

Aceptar.

Para axustar a zona horaria

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Data e hora.

3

Arrastre o control desprazable a carón de

Zona horaria automática á esquerda.

4

Pulse

Seleccionar zona horaria.

5

Seleccione unha opción.