Sony Xperia T2 Ultra - Envío de información de contacto

background image

Envío de información de contacto

Para enviar a súa tarxeta de visita

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse e logo pulse .

2

Pulse

Eu.

3

Pulse e logo

Compartir.

4

Seleccione un método de transferencia dispoñible e siga as instrucións da

pantalla.

Para enviar un contacto

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse e logo pulse .

2

Pulse o contacto do que desexe enviar os detalles.

3

Pulse e logo pulse

Compartir.

4

Seleccione un método de transferencia dispoñible e siga as instrucións da

pantalla.

Para enviar varios contactos ó mesmo tempo

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse , e logo pulse .

2

Prema e logo pulse

Marcar varios.

3

Marque os contactos que desexe enviar, ou seleccione todos se desexa enviar

tódolos contactos.

4

Seleccione , despois seleccione un método de transferencia dispoñible e siga

as instrucións en pantalla.