Sony Xperia T2 Ultra - Dijeljenje sadržaja s DLNA Certified™ uređajima

background image

Dijeljenje sadržaja s DLNA Certified™ uređajima

Na drugom uređaju poput, na primjer, TV prijamnika ili računala, možete prikazati ili

reproducirati medijski sadržaj spremljen na vašem uređaju. To uređaji moraju biti

povezani s istom bežičnom mrežom, a to mogu biti televizori ili zvučnici tvrtke Sony, ili

DLNA Certified™ uređaji koje je certificirala udruga Digital Living Network Alliance.

Možete prikazati ili reproducirati sadržaj s drugih DLNA Certified™ uređaja na svom

uređaju.
Nakon što postavite dijeljenje sadržaja među uređajima, možete, na primjer, slušati

glazbene datoteke iz vašeg uređaja na osobnom računalu ili prikazati fotografije snimljene

s fotoaparatom uređaja na TV prijamniku velikog zaslona.

Pokretanje datoteka iz DLNA Certified™ uređaja na uređaju

Kada pokrenete datoteke iz drugog DLNA Certified™ uređaja na svom uređaju, ovaj

drugi uređaj radi ako poslužitelj. Drugim riječima, dijeli sadržaj putem mreže. Uređaj

poslužitelj mora imati omogućenu funkciju za dijeljenje sadržaja i davati odobrenje

pristupa na vaš uređaj. Također mora biti povezan na istu Wi-Fi® mrežu kao vaš uređaj.

107

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Za reprodukciju dijeljene pjesme na vašem uređaju

1

Provjerite jesu li uređaji s kojima želite dijeliti datoteke povezani na istu Wi-Fi®

mrežu kao vaš uređaj.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite .

3

Povucite lijevi rub početnog zaslona Glazba u desno, potom dotaknite

Kućna

mreža.

4

Odaberite uređaj iz popisa povezanih uređaja.

5

Tražite mape povezanih uređaja i odaberite pjesmu koju želite pokrenuti. Nakon

što je odabrana, pjesma se automatski reproducira.

Reprodukcija dijeljenog videozapisa na uređaju

1

Provjerite jesu li uređaji s kojima želite dijeliti datoteke povezani s istom Wi-Fi®

mrežom kao vaš uređaj.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite

Videozapisi.

3

Povucite lijevi rub početnog zaslona aplikacije Videozapis udesno, a zatim

dotaknite

Uređaji.

4

Na popisu povezanih uređaja odaberite uređaj.

5

Pretražite mape povezanog uređaja i odaberite videozapis koji želite reproducirati.

Za prikaz dijeljene fotografije na vašem uređaju

1

Provjerite jesu li uređaji s kojima želite dijeliti datoteke povezani na istu Wi-Fi®

mrežu kao vaš uređaj.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite

Album.

3

Povucite lijevi rub početnog zaslona Album u desno i dotaknite

Uređaji.

4

Odaberite uređaj iz popisa povezanih uređaja.

5

Tražite mape povezanih uređaja i odaberite fotografiju za prikaz.

Pokretanje datoteka iz DLNA Certified™ uređaja na uređaju

Prije prikaza ili pokretanja medijskih datoteka iz vašeg uređaja na drugim DLNA

Certified™ uređajima, morate podesiti dijeljenje datoteka na svoj uređaju. Uređaj s kojim

dijelite sadržaj se naziva uređaj klijenta. Primjerice, TV prijamnik, računalo ili tablet mogu

djelovati kao uređaj klijenta. Vaš uređaj radi kao multimedijski poslužitelj kada čini sadržaj

dostupan uređaju klijenta. Kada podesite dijeljenje datoteka na svom uređaju, morate

dopustiti pristup uređaju klijenta. Nakon što to učinite, takvi uređaji pojavljuju se kao

registrirani uređaji. Uređaji koji čekaju dopuštenje pristupa navedeni su kao uređaji na

čekanju.

Za podešavanje dijeljenja datoteka s drugim DLNA Certified™ uređajima

1

Povezivanje uređaja na Wi-Fi® mrežu.

2

Na vašem Početni zaslon, dotaknite , potom pronađite i dotaknite

Postavke >

Povezivost uređaja Xperia™ > Multimedijski poslužitelj.

3

Povucite klizač uz

Razmjena multimedije u desno.

4

Koristite računalo ili druge DLNA™ uređaje klijenta na istoj Wi-Fi® mreži za

spajanje na uređaj.

5

Pojavljuje se obavijest u traci stanja uređaja. Otvorite obavijest i postavite

odobrenje pristupa za svaki klijent uređaja koji se pokašava spojiti na uređaj.

Koraci za pristupanje mediju na uređaju korištenjem DLNA™ se razlikuju između uređaja

klijenta. Za više informacija pogledajte Priručnik za uređaj klijenta. Ako vaš uređaj ne može

pristupiti klijentu na mreži, provjerite da li vaša Wi-Fi® mreža radi.

Možete pristupiti izborniku

Multimedijski poslužitelj u aplikaciji Glazba povlačenjem lijevog

ruba početnog zaslona Glazba u desno, potom dotaknite

Postavke > Multimedijski poslužitelj.

Zaustavljanje dijeljenja datoteka s drugim DLNA Certified™ uređajima

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Povezivost uređaja Xperia™ > Multimedijski

poslužitelj.

3

Klizač pokraj opcije

Razmjena multimedije povucite ulijevo.

108

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Postavljanje dozvola za pristup uređaju na čekanju

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Povezivost uređaja Xperia™ > Multimedijski

poslužitelj.

3

Odaberite uređaj s popisa

Uređaji na čekanju.

4

Odaberite razinu dozvola za pristup.

Promjena naziva registriranog uređaja

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Povezivost uređaja Xperia™ > Multimedijski

poslužitelj.

3

Odaberite uređaj s popisa

Registrirani uređaji, a zatim odaberite Promijeni naziv.

4

Unesite novi naziv uređaja.

Promjena razine pristupa registriranog uređaja

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Povezivost uređaja Xperia™ > Multimedijski

poslužitelj.

3

Odaberite uređaj s popisa

Registrirani uređaji.

4

Dotaknite

Promijeni razinu pristupa i odaberite opciju.

Za dobivanje pomoći o dijeljenju sadržaja s drugim DLNA Certified™ uređajima

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Povezivost uređaja Xperia™ > Multimedijski

poslužitelj.

3

Dotaknite , a zatim dotaknite

Pomoć.

Reprodukcija datoteka na drugom uređaju korištenjem Throw

Korištenjem tehnologije DLNA™ možete gurnuti ili „Throw” medijski sadržaj spremljen na

uređaju na drugi uređaj povezan na istu Wi-Fi® mrežu. Uređaj koji pšrima mora biti u

funkciji kao Digital Media Renderer (DMR) uređaj i pokrenuti sadržaj primljen od uređaja.

TV-prijamnik koji podržava DLNA™ ili na osobnom računalu koje pokreće Windows® 7 ili

novija verzija kao primjer DMR uređaj.

Koraci za reprodukciju dijeljenih medija može se razlikovati ovisno o uređaju klijenta. Za

detaljnije informacije o određenom DMR uređaju pogledajte priručnik za uređaj.

Sadržaj osiguran s DRM (digitalno upravljanje pravima) ne može se prikazati na uređaju Digital

Media Renderer korištenjem tehnologije DLNA™.

Za reprodukciju fotografija ili videozapisa na uređaju klijenta korištenjem Throw

1

Provjerite jeste li pravilno postavili DMR ili DLNA™ uređajklijenta i je li povezan na

istu Wi-Fi® mrežu kao uređaj.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Album.

4

Tražite i otvorite fotografije ili videozapise koje želite prikazati.

5

Dotaknite zaslon za prikaz alatnih traka, potom dotaknite i odaberite uređaj za
dijeljenje sadržaja.

6

Za prekid djeljenja fotografije ili videozapisa na uređaj klijenta, dotaknite i

odaberite

Prekini vezu.

Možete također i dijeliti videozapis iz aplikacije Video na uređaju na način da dotaknete
videozapis i potom dotaknete

.

109

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Za reprodukciju pjesama na uređaju klijenta korištenjem Throw

1

Provjerite jeste li pravilno postavili DMR ili DLNA™ uređajklijenta i je li povezan na

istu Wi-Fi® mrežu kao uređaj.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite .

3

Odaberite kategoriju glazbe i tražite za pjesmu koju želite dijeliti, potom dotaknite

pjesmu.

4

Dotaknite i odaberite uređaj klijenta s kojim dijelite sadržaj. Pjesma se
automatski reproducira na uređaju koji ste odabrali.

5

Za prekid veze iz uređaja klijenta dotaknite .