Sony Xperia T2 Ultra - Prilagođavanje zaslonske tipkovnice

background image

Prilagođavanje zaslonske tipkovnice

Prilikom unosa teksta pomoću zaslonske tipkovnice možete pristupiti postavkama

tipkovnice i ostalim postavkama za unos teksta koje će vam olakšati, primjerice,

postavljanje opcija za jezike pisanja, predviđanje i ispravljanje teksta. Ako deaktivirate

značajku pametnog prepoznavanja jezika, možete dobivati prijedloge riječi za jedan jezik

odjednom.
Tipkovnica vaš stil pisanja može učiti iz podataka poruka i ostalih aplikacija. Postoji i

vodič za personalizaciju koji vas vodi kroz najosnovnije postavke da biste brzo počeli

koristiti uređaj. Možete odabrati upotrebu drugih tipkovnica i prebacivati se s jedne na

drugu. Možete, primjerice, odabrati kinesku tipkovnicu Xperia™ ili japansku tipkovnicu

Xperia™.

Za pristup postavkama zaslonske tipkovnice

1

Kada tekst unosite pomoću zaslonske tipkovnice, dotaknite .

2

Dotaknite , a zatim dotaknite

Postavke tipkovnice i promijenite postavke po želji.

3

Za dodavanje jezika pisanja za unos teksta, dotaknite

Jezici pisanja i označite

relevantne potvrdne okvire.

4

Za potvrdu dotaknite

U redu.

Promjena postavki predlaganja riječi

1

Ako tekst unosite pomoću zaslonske tipkovnice, dotaknite .

2

Dotaknite , a zatim

Postavke tipkovnice > Prijedlozi riječi.

3

Odaberite neku opciju.

Odabir tipkovnice

1

Kada unosite tekst putem zaslonske tipkovnice, dotaknite

u donjem desnom

kutu zaslona.

2

Odaberite opciju.

Da biste omogućili dodatne opcije tipkovnice, dotaknite

Odaberi tipkovnice, a zatim

odgovarajuće klizače povucite udesno.

Promjena jezika pisanja pomoću zaslonske tipkovnice

Kada unosite tekst putem zaslonske tipkovnice, dotaknite simbol jezika pisanja da

biste s odabranog jezika pisanja prešli na neki drugi. Dodirnite, primjerice, dok

se ne pojavi željeni jezik pisanja.

Ta je značajka dostupna samo ako ste dodali više od jednog jezika pisanja.

54

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Korištenje vlastitog stila pisanja

1

Dok tekst unosite pomoću zaslonske tipkovnice, dotaknite .

2

Dotaknite , a zatim

Postavke tipkovnice > Korištenje mog stila pisanja pa

odaberite izvor.

Promjena postavki pametnog prepoznavanja jezika

Pametno prepoznavanje jezika možda nije dostupno za sve jezike pisanja.

1

Kada je otvorena zaslonska tipkovnica, dotaknite .

2

Dotaknite , a zatim

Postavke tipkovnice.

3

Da biste aktivirali ili deaktivirali funkciju pametnog prepoznavanja jezika, povucite

klizač uz

Pametno prepoznavanje jezika u uključeni ili isključeni položaj.

Odabir varijante rasporeda tipkovnice

Varijante rasporeda za zaslonsku tipkovnicu možda nisu dostupne za sve jezike. Za svaki jezik

pisanja možete odabrati različiti raspored tipkovnice.

1

Dok tekst unosite pomoću zaslonske tipkovnice, dotaknite .

2

Dotaknite , a zatim

Postavke tipkovnice.

3

Dotaknite

Jezici pisanja, a zatim pokraj jezika pisanja.

4

Odaberite varijantu rasporeda tipkovnice.

5

Dotaknite

U redu da biste potvrdili.

55

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.