Sony Xperia T2 Ultra - Menu layar ngarep Lagu

background image

Menu layar ngarep Lagu

Menu layar ngarep Lagu menehi ringkesan kabeh lagu ing piranti. Saka kene sampeyan

bisa ngatur album lan dhaptar lagu, sampeyan uga bisa ngatur lagu miturut swasana ati

lan tempo nganggo saluran SensMe™.

1

Bali nyang layar ngarep Lagu

2

Ndeleng antrian muter saiki

3

Tusuri kabeh artis

4

Tlusuri kabeh album

5

Tlusuri kabeh lagu

6

Tlusuri pustaka musik sampeyan lan saring miturut artis, album, utawa judhul lagu

7

Nelusuri kabeh daftar lagu

8

Muter file musik sing diandum ing piranti liya

9

Deleng kabeh file langganan utawa sing diundhuh ing Podcast

10 Bukak menu setelan kanggo aplikasi Lagu

Mbukak menu layar ngarep Lagu

1

Saka Layar ngarep, tutul , banjur temokake lan tutul .

2

Seret pinggir kiri layar menyang tengen.

Bali menyang layar ngarep Lagu

Yen menu layar ngarep Lagu mbukak, tutul

Ngarep.

Yen menu layar ngarep Lagu mbukak, tutul layar ing sisih tengen menu.

Anyari musik nganggo informasi paling anyar

1

Saka menu layar ngarep Musik, tutul

Setelan.

2

Tutul

Undhuh katr. lagu > Wiwiti. Piranti nlusur online lan ngundhuh gambar

album paling anyar sing sadhiya lan katrangan lagu kanggo musik sampeyan.

Mbusak lagu

1

Bukak menu layar ngarep Musik, banjur telusuri menyang lagu sing pengin

dibusak.

2

Tutul terus judhul lagu, banjur tutul

Busak ing dhaptar sing muncul.

3

Tutul

Busak maneh kanggo ngonfirmasi.