Sony Xperia T2 Ultra - Nggunakake layar demek

background image

Nggunakake layar demek

Nutul

Mbukak utawa milih item.

Menehi utawa mbusak tandha ing kotak centhang utawa opsi.

Ngetik teks nggunakake keyboard layar.

Ndemek terus

Mindhah item.

Ngaktifake menu khusus item.

Ngaktifake mode pilihan, misale, kanggo milih sawetara item saka dhaptar.

12

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Njiwit lan mbiyak

Nggedhekake utawa nyilikake kaca web, foto, peta, utawa nalika sampeyan motret

utawa ngrekam video.

Nggeser

Nggulung munggah utawa mudhun dhaptar.

Nggulung ngiwa utawa nengen, misale, antarane panel layar Ngarep.

13

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nggulung cepet

Nggulung cepet, misale, ing dhaptar utawa kaca web. Sampeyan bisa ngendhegake

gulungan kanthi nutul layar.