Sony Xperia T2 Ultra - Контактілерді қосу және өңдеу

background image

Контактілерді қосу және өңдеу

Контактіні қосу

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіп, түймесін түртіңіз.

2

т

үймесін түртіңіз.

3

Контактілер бір не бірнеше тіркелгімен синхрондал

ған болса және контактіні бірінше рет

қосқанда қажетті тіркелгіні таңдау керек. Не болмаса контактіні құрылғы ішінде пайдалану

ж

әне сақтау керек болса, Сақтық көшірме жоқ түймесін түртіңіз.

4

Контакт

үшін қажетті ақпаратты енгізіңіз немесе таңдаңыз.

5

Ая

қтаған соң САҚТАУ түймесін түртіңіз.

3-

қадамда синхрондау тіркелгісін таңдағаннан кейін, сол жазба контактіні келесі рет

қосқанда әдепкі болып ұсынылады. Контактіні белгілі бір тіркелгіге сақтаған кезде,
келесіде контактіні қосуды сақтау үшін осы тіркелгі әдепкі тіркелгі ретінде көрсетіледі.
Егер белгілі бір тіркелгіге сақталған контакті болса және оны өзгерту қажет болса, жаңа
контактіні жасап, оны сақтау үшін басқа тіркелгіні таңдау қажет.

Контактінің телефон нөмірінің алдында қосу белгісін және елдің кодын қоссаңыз, нөмірді
басқа елдерден қоңырау соққанда қайта өңдеудің қажеті жоқ.

Контактіні өңдеу

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіп, түймесін түртіңіз.

2

Өңделетін контактіні түртіңіз, содан соң түймесін түртіңіз.

3

Қажет ақпаратты өңдеңіз.

4

Ая

қтаған соң САҚТАУ түймесін түртіңіз.

Кейбір синхрондау қызметтері контакт мәліметтерін өңдеуге мүмкіндік бермейді.

Суретті контактімен байланыстыру

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіп, түймесін түртіңіз.

2

Өңделетін контактіні түртіңіз, содан соң түймесін түртіңіз.

3

т

үртіңіз, одан кейін контакт суретін қосу және қалауыңызша өңдеу әдісін таңдаңыз.

4

Суретті

қосқаннан кейін САҚТАУ түймесін түртіңіз.

Сондай-ақ, Альбом қолданбасынан суретті контактқа тікелей қосыңыз. Егер онлайн
тіркелгіге сақталған суретті қосу қажет болса, алдымен суретті жүктеу қажет.

Контакт үшін қоңырау үнін дербес орнату

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіп, түймесін түртіңіз.

2

Өңделетін контактіні түртіңіз, содан соң түймесін түртіңіз.

3

> Рингтон орнату тарма

ғын түртіңіз.

4

Құрылғыға сақталған музыка файлын таңдау үшін тізімнен опцияны таңдаңыз немесе

т

үймесін түртіңіз, содан соң Дайын түймесін түртіңіз.

5

САҚТАУ т

үймесін түртіңіз.

Контактілерді жою

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіп, түймесін түртіңіз.

2

Жой

ғыңыз келетін контактіні түртіп, ұстап тұрыңыз.

3

Барлы

қ контактілерді жою үшін, ашылмалы мәзірді ашып төмен көрсеткісін түртіңіз, содан

кейін Бәрін белгілеу т

үймесін таңдаңыз.

4

т

үймесін, содан кейін Жою түймесін түртіңіз.

67

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Өзіңіз туралы байланыс мәліметтерін өңдеу үшін

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіп, түймесін түртіңіз.

2

Мен т

үймесін, содан кейін белгішесін түртіңіз.

3

Жа

ңа ақпаратты енгізіңіз немесе қажетті өзгертулерді жасаңыз.

4

Ая

қтаған соң САҚТАУ түймесін түртіңіз.

Мәтіндік хабардан жаңа контакт жасау

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіңіз, содан соң түймесін тауып, түртіңіз.

2

> Сақтау тарма

ғын түртіңіз.

3

Б

ұрыннан бар контактіні таңдаңыз не Жаңа контакт жасау түймесін түртіңіз.

4

Контакт туралы а

қпаратты өзгертіп, САҚТАУ түймесін түртіңіз.