Sony Xperia T2 Ultra - Музыка негізгі экран мәзірі

background image

Музыка негізгі экран мәзірі

Музыка негізгі экран м

әзірі құрылғыдағы барлық әндерге шолу жасайды. Осы жерде альбомдар

мен ойнату тізімдерін бас

қара аласыз және SensMe™ арналары арқылы музыканы көңіл-күй

ж

әне ырғағы бойынша реттей аласыз.

1

Музыка негізгі экранына оралу

2

А

ғымдағы ойнату кезегін көруге арналған

3

Барлы

қ орындаушыны шолу

4

Барлы

қ альбомды шолу

5

Барлы

қ әнді шолу

6

Музыка кітапхана

ңызды шолып, орындаушы, альбом немесе ән атауы бойынша сүзгіден өткізіңіз

7

Барлы

қ ойнату тізімдерін шолу

8

Бас

қа құрылғыда ортақ музыканы ойнату

9

Барлы

қ жазылымдағы немесе жүктелген файлдарды Подкаст бөлімінен қараңыз

10

«Музыка»

қолданбасы үшін параметрлер мәзірін ашу

Музыка негізгі экраны мәзірін ашу

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіңіз, содан соң түймесін тауып, түртіңіз.

2

Экранны

ң сол жақ шетін оңға қарай сүйреңіз.

Музыка негізгі экранына оралу

Музыка негізгі экраны м

әзірін ашқан кезде Негізгі экран түймесін түртіңіз.

Музыка негізгі экраны м

әзірін ашқан кезде мәзірдің оң жағындағы экранды басыңыз.

Музыканы соңғы ақпаратпен жаңарту

1

Музыка негізгі экран м

әзірінде Параметрлер опциясын түртіңіз.

2

Музыка ақпаратын жүктеу > Бастау белгішесін т

үртіңіз. Құрылғы интернеттен

іздеп, музыка

үшін соңғы альбом суреті мен әуен ақпаратын жүктейді.

Әнді жою

1

Музыка негізгі экраны м

әзірінен жою керек әнді іздеп табыңыз.

2

Әуеннің атауын түртіп ұстап тұрыңыз, одан кейін пайда болатын тізімде Жою белгішесін

т

үртіңіз.

3

Растау

үшін Жою түймесін қайтадан түртіңіз.