Sony Xperia T2 Ultra - Үлкен мәтін

background image

Үлкен мәтін

Құрылғыда шығатын мәтіннің әдепкі өлшемін арттыру үшін Үлкен мәтін опциясын қосуға

болады.

Үлкен мәтінін қосу не өшіру

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Арнайы мүмкіндіктер параметрін тауып, т

үртіңіз.

3

Слайдерді Үлкен мәтін жанында жылжыты

ңыз.