Sony Xperia T2 Ultra - Radijo klausymasis

background image

Radijo klausymasis

FM radijas jūsų prietaise veikia kaip įprastas FM radijas. Pavyzdžiui, galite ieškoti ir

klausytis FM radijo stočių ir išsaugoti jas kaip mėgstamiausias. Prieš naudodami radiją,

turite prijungti ausines prie prietaiso. Taip yra todėl, kad ausinės veikia kaip antena.

Prijungę vieną iš šių prietaisų, jei norite, galite perjungti garsą į garsiakalbį.

1

Mėgstamiausių sąrašas

2

Radijo įjungimo / išjungimo mygtukas

3

Peržiūrėkite meniu pasirinktis

4

Nustatytas dažnis

5

Prie mėgstamiausių priskirto kanalo išsaugojimas arba pašalinimas

6

Nustatymo rinkimas

7

Dažnių juosta – vilkimas į kairę arba į dešinę norint pereiti iš vieno kanalo į kitą

8

Perėjimas dažnio juosta aukštyn ieškant kanalo

9

Išsaugotas mėgstamiausias kanalas

10 Perėjimas dažnio juosta žemyn ieškant kanalo

FM radijo klausymasis

1

Prie prietaiso prijunkite ausines.

2

Pagrindinis ekranas bakstelėkite programos ekrano piktogramą.

3

Raskite ir bakstelėkite

FM radijas. Pasiekiami kanalai rodomi jums slenkant dažnių

juosta.

Paleidus FM radiją, automatiškai rodomi prieinami kanalai. Jei kanalas turi RDS informaciją, ji

rodoma po kelių sekundžių, kai pradedate klausytis stoties.

Radijo kanalų perjungimas

Dažnio juostą vilkite į kairę arba į dešinę.

Naujos radijo kanalų paieškos paleidimas

1

Atidarę radiją paspauskite .

2

Bakstelėkite

Ieškoti kanalų. Radijas atliks paiešką visoje dažnių juostoje, tada bus

rodomi visi rasti kanalai.

84

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Radijo garso perjungimas į garsiakalbį

1

Atidarę radiją paspauskite .

2

Bakstelėkite

Paleisti per garsiakalbį.

Jei norite garsą vėl perjungti į laidines ausines, paspauskite ir

Leisti per ausines.

Per FM radiją grojamos dainos identifikavimas naudojant „TrackID™“

1

Kai per prietaiso FM radiją grojama daina, bakstelėkite , tada pasirinkite

TrackID™.

2

Pasirodys eigos indikatorius, o tuo metu „TrackID™“ programa nuskaitys dainos

mėginį. Jei identifikacija pavyks, jums bus pateikti rezultatai arba galimų rezultatų

sąrašas.

3

Norėdami grįžti į FM radiją bakstelėkite .

Programa „TrackID™“ ir paslauga „TrackID™“ palaikoma ne visose šalyse / regionuose arba

ne visų tinklų ir (arba) paslaugų teikėjų ne visose vietovėse.