Sony Xperia T2 Ultra - Klaviatūros ekrane pritaikymas asmeniniams poreikiams

background image

Klaviatūros ekrane pritaikymas asmeniniams poreikiams

Įvesdami tekstą ekrano klaviatūra galite pasiekti klaviatūros ir kitus teksto įvesties

nustatymus, kurie padeda, pavyzdžiui, nustatyti rašymo kalbų, teksto nuspėjimo ir

taisymo pasirinktis. Galite gauti žodžių pasiūlymus vienu metu viena kalba išjungę

išmaniojo kalbos aptikimo funkciją.
Jūsų rašymo stiliui mokytis klaviatūra gali naudoti žinučių ir rašymo kitose programose

tekstą. Taip pat galite naudoti pritaikymo asmeniniams poreikiams vadovą, kuris

supažindins jus su pagrindiniais nustatymais, kad greičiau įgustumėte naudotis prietaisu.

Galite pasirinkti naudoti kitas klaviatūras ir perjungti klaviatūras. Pavyzdžiui, galite

pasirinkti „Xperia™“ kinų kalbos klaviatūrą arba „Xperia™“ japonų kalbos klaviatūrą.

Prieiga prie nustatymų klaviatūros ekrane

1

Kai tekstą įvedate naudodami klaviatūrą ekrane, bakstelėkite .

2

Bakstelėkite , tada –

Klaviatūros nustatymai ir pakeiskite nustatymus, kaip

pageidaujate.

3

Norėdami įtraukti teksto įvesties rašymo kalbą, bakstelėkite

Rašymo kalbos ir

pažymėkite atitinkamus žymimuosius langelius.

4

Bakstelėdami

Gerai patvirtinkite.

Žodžių pasiūlymų nustatymų keitimas

1

Kai tekstą įvedate naudodami klaviatūrą ekrane, bakstelėkite .

2

Bakstelėkite , tada –

Klaviatūros nustatymai > Žodžio pasiūlymai.

3

Pasirinkite pasirinktį.

Klaviatūros pasirinkimas

1

Tekstą įvedę naudodami klaviatūrą ekrane, ekrano apatinėje dešiniojoje srityje

bakstelėkite

.

2

Pasirinkite pasirinktį.

Norėdami įgalinti daugiau klaviatūros pasirinkčių, bakstelėkite

Pasirinkti klaviatūras, tada

vilkite atitinkamus šliaužiklius dešinėn.

Rašymo kalbos keitimas naudojant klaviatūrą ekrane

Kai įvedate tekstą naudodamiesi klaviatūra ekrane, bakstelėkite rašymo kalbos

piktogramą, kad perjungtumėte rašymo kalbas. Pavyzdžiui, bakstelėkite , kol

pasirodys norima rašymo kalba.

Ši funkcija galima tik, jei įtraukėte daugiau kaip vieną įvesties kalbą,.

54

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Rašymo stiliaus naudojimas

1

Kai tekstą įvedate naudodami klaviatūrą ekrane, bakstelėkite .

2

Bakstelėkite , tada bakstelėkite

Klaviatūros nustatymai > Naudoti mano

rašymo stilių ir pasirinkite šaltinį.

Išmaniojo kalbos aptikimo nustatymų keitimas

Išmaniojo kalbos aptikimo paslauga teikiama ne visomis rašymo kalbomis.

1

Pasirodžius klaviatūrai ekrane, bakstelėkite .

2

Bakstelėkite , tada –

Klaviatūros nustatymai.

3

Norėdami aktyvinti arba pasyvinti išmaniojo kalbos aptikimo funkciją, vilkite šalia

Išmanusis kalbos aptikimas esantį šliaužiklį į įjungimo arba išjungimo padėtį.

Klaviatūros išdėstymo varianto pasirinkimas

Išdėstymo variantai galimi tik klaviatūrai ekrane, bet nebūtinai visomis rašymo kalbomis. Galite

pasirinkti skirtingus klaviatūros išdėstymus rašymo kalba.

1

Kai tekstą įvedate naudodami klaviatūrą ekrane, bakstelėkite .

2

Bakstelėkite , tada –

Klaviatūros nustatymai.

3

Bakstelėkite

Rašymo kalbos, tada šalia rašymo kalbos bakstelėkite .

4

Pasirinkite klaviatūros išdėstymo variantą.

5

Bakstelėkite

Gerai, kad patvirtintumėte.

55

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.