Sony Xperia T2 Ultra - Vairāki zvani

background image

Vairāki zvani

Ja esat aktivizējis zvanu gaidīšanu, varat vienlaikus saņemt vairākus zvanus. Ja šī funkcija

ir aktivizēta, par cita zvana saņemšanu jums tiks paziņots ar signālu.

Zvanu gaidīšanas aktivizēšana vai deaktivizēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Zvani > Papildu iestatījumi.

3

Lai aktivizētu vai deaktivizētu zvanu gaidīšanu, piesitiet pie

Zvana gaidīšana.

Atbildēšana uz otru zvanu un notiekošās sarunas aizturēšana

Ja sarunas laikā atskan vairāki pīkstieni, velciet pa labi.

Otra zvana noraidīšana

Ja sarunas laikā atskan vairāki pīkstieni, velciet pa kreisi.

Otra zvana veikšana

1

Sarunas laikā piesitiet pie . Tiek parādīts zvanu žurnāls.

2

Piesitiet , lai parādītu ciparu tastatūru.

3

Ievadiet adresāta numuru un piesitiet . Pirmais zvans tiek aizturēts.

Atbildēšana uz trešo zvanu un notiekošās sarunas beigšana

Trešā zvana ienākšanas brīdī piesitiet

Beigt pašreizējo sarunu un atbildēt.

Trešā zvana noraidīšana

Trešā zvana ienākšanas brīdī piesitiet

Noraidīt ienākošo zvanu.

Pārslēgšana no vienas sarunas uz citu

Lai pārslēgtos uz citu sarunu un aizturētu pašreizējo sarunu, piesitiet

Pārslēgties

uz šo zvanu.