Sony Xperia T2 Ultra - Video’s bewerken met de toepassing Movie Creator

background image

Video's bewerken met de toepassing Movie Creator

U kunt video's bewerken die u met uw camera hebt gemaakt. U kunt bijvoorbeeld een

video inkorten tot de gewenste lengte of de snelheid van een video aanpassen. Na het

opslaan van de bewerkte video blijft de originele ongewijzigde versie van de video op uw

apparaat staan.

Een video inkorten

1

Zoek en tik in Album op de video die u wilt afspelen.

2

Tik op het scherm om de werkbalken weer te geven en tik vervolgens op >

Inkorten.

3

Om het inkortframe naar een ander deel van de tijdlijn te verplaatsen, houdt u de

rand van het inkortframe vast en sleept u het naar de gewenste positie. Tik

vervolgens op

Toepassen.

4

Om een kopie van de ingekorte video op te slaan, tikt u op

Opslaan.

De snelheid van een video aanpassen

1

Zoek en tik in Album op de video die u wilt afspelen.

2

Tik op het scherm om de werkbalken weer te geven en tik vervolgens op >

Snelheid.

3

Selecteer een optie, sleep de rand van de tijdlijn naar de gewenste positie en tik

op

Toepassen.

4

Om een kopie van de bewerkte video op te slaan, tikt u op

Opslaan.