Sony Xperia T2 Ultra - Snarveier og mapper

background image

Snarveier og mapper

Bruk snarveier og mapper til å administrere appene og holde startskjermen ryddig.

19

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

1

Tilgang til en app ved bruk av en snarvei

2

Tilgang til en mappe med apper

Slik legger du til en appsnarvei på startskjermen

1

Berør og hold på et tomt område av Startskjerm.

2

På tilpasningsmenyen tar du hurtig på

Moduler og apper > Apper.

3

Bla gjennom listen over apper, og velg en app. Den valgte appen legges til på

Startskjerm.

I trinn 3 kan du alternativt ta hurtig på

Moduler og apper > Snarveier og deretter velge en app

fra den tilgjengelige listen. Hvis du bruker denne metoden til å legge til snarveier, kan du bruke

enkelte av de tilgjengelige appene til å legge til spesifikke funksjoner i snarveien.

Slik flytter du et element på startskjermen

Berør og hold elementet inntil det blir valgt. Dra deretter elementet til den nye

posisjonen.

Slik sletter du et element fra startskjermen

Berør og hold et element til det blir valgt. Dra deretter elementet til .

Slik oppretter du en mappe på startskjermen

Berør og hold nede et appikon eller en snarvei inntil det/den velges. Dra og slipp

det/den på toppen av et annet appikon eller en annen snarvei.

Slik legger du elementer til en mappe på startskjermen

Berør og hold et element inntil det velges. Dra deretter elementet til mappen.

Slik gir du en mappe på startskjermen nytt navn

1

Ta hurtig på mappen for å åpne den.

2

Ta hurtig på mappens tittellinje for å vise feltet

Mappenavn.

3

Skriv inn det nye mappenavnet, og ta deretter hurtig på

Utført.