Sony Xperia T2 Ultra - Montering

background image

Montering

Skjermen har en beskyttende plastfilm. Filmen skal fjernes for berøringsskjermen brukes.

Ellers kan det hende at berøringsskjermen ikke vil fungere som den skal.

Slik setter du inn mikro-SIM-kortet

7

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

1

Skyv en fingernegl inn i sprekken mellom dekslet over mikro-SIM-kortsporet og

selve telefonen, og løsne dekslet.

2

Bruk neglen og trekk ut mikro-SIM-kortholderen.

3

Legg mikro-SIM-kortet i holderen. De gullfargede kontaktene på mikro-SIM-kortet

skal vende oppover.

4

Sett mikro-SIM-kortholderen på plass i enheten igjen.

5

Sett på dekslet over mikro-SIM-kortsporet igjen.

Slik setter du inn et minnekort

1

Skyv en fingernegl inn i sprekken mellom minnekortdekslet og enheten, og løsne

dekslet.

2

Sett minnekortet inn i minnekortsporet med de gullfargede kontaktene vendt

nedover, og trykk deretter minnekortet helt inn til du hører at det festes med et

klikk.

3

Sett på igjen dekslet på minnekortsporet.

Slik fjerner du mikro-SIM-kortet

1

Fjern dekslet til mikro-SIM-kortsporet.

2

Trekk ut mikro-SIM-kortholderen.

3

Ta ut mikro-SIM-kortet.

4

Sett holderen til mikro-SIM-kortet på plass i sporet igjen.

5

Sett på dekslet over mikro-SIM-kortsporet igjen.

Slik tar du ut minnekortet

1

Slå av enheten og ta av dekselet over minnekortsporet.

2

Trykk minnekortet innover og slipp det raskt.

3

Sett på igjen dekselet.

I stedet for å slå av enheten kan du la den være på og demontere minnekortet fra

Innstillinger

>

Lagring > Deaktiver SD-kort.

8

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.