Sony Xperia T2 Ultra - Laste ned apper fra andre kilder

background image

Laste ned apper fra andre kilder

Når enheten er satt til å tillate nedlastinger fra andre kilder enn Google Play™, kan du

laste ned apper direkte fra andre webområder ved å følge nedlastingsinstruksjonene for

webområdet.

Hvis du installerer apper av ukjent eller upålitelig opprinnelse, kan det skade enheten. Last

bare ned apper fra pålitelige kilder. Kontakt appleverandøren hvis du har spørsmål.

Slik tillater du nedlasting av apper fra andre kilder

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Sikkerhet.

3

Dra glidebryteren ved siden av

Ukjente kilder mot høyre.

4

Ta hurtig på

OK.

Enkelte apper må ha tilgang til data, innstillinger og ulike funksjoner på enheten for å fungere

slik de skal. Du må bare installere og gi tillatelse til apper som du stoler på.

Du kan se tillatelsene du har gitt til en nedlastet app ved å ta hurtig på appen under

Innstillinger > Programmer.

29

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.