Sony Xperia T2 Ultra - Slik tilpasser du skjermtastaturet

background image

Slik tilpasser du skjermtastaturet

Når du skriver inn tekst med skjermtastaturet, kan du åpne innstillinger for tastatur og

annen tekstskriving. Her kan du blant annet angi alternativer for skrivespråk,

tekstforutsigelse og -korrigering. Du kan få ordforslag for ett språk om gangen ved å

deaktivere Smartfunksjonen for språk.
Tastaturet kan bruke data fra meldinger og andre apper for å lære din skrivestil. Det

finnes også en konfigurasjonsveiviser som hjelper deg med å gå gjennom de viktigste

innstillingene, slik at du kommer i gang raskere. Du kan velge å bruke andre tastaturer og

bytte mellom tastaturer. Du kan for eksempel velge Xperia™ kinesisk tastatur eller

Xperia™ japansk tastatur.

Slik får du tilgang til skjermtastaturet

1

Ta hurtig på mens du skriver inn tekst med skjermtastaturet.

2

Ta hurtig på , ta deretter hurtig på

Tastaturinnstillinger, og endre deretter

innstillingene etter ønske.

3

For å legge til en skriftspråk for tekstskriving tar du hurtig på

Skriftspråk og merker

av i de aktuelle avmerkingsboksene.

4

Ta hurtig på

OK for å bekrefte.

Slik endrer du innstillingene for ordforslag

1

Ta hurtig på mens du skriver inn tekst med skjermtastaturet.

2

Ta hurtig på , og ta deretter hurtig på

Tastaturinnstillinger > Ordforslag.

3

Velg et alternativ.

Slik velger du et tastatur

1

Når du angir tekst ved bruk av skjermtastaturet, tar du hurtig på

nederst til

høyre på skjermen.

2

Velg et alternativ.

Hvis du vil vise flere tastaturalternativer, tar du hurtig på

Velg tastatur og drar deretter de

aktuelle glidebryterne mot høyre.

Slik endrer du skrivespråket ved hjelp av skjermtastaturet

Når du skriver inn tekst med skjermtastaturet, tar du hurtig på skrivespråkikonet

for å bygge mellom de valgte skrivespråkene. Ta for eksempel hurtig på til de

ønskede skrivespråkene vises.

Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du har lagt til mer enn ett inndataspråk.

53

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Bruke skrivestilen din

1

Trykk på mens du skriver inn tekst med skjermtastaturet.

2

Trykk på , og trykk deretter på

Tastaturinnstillinger > Bruk min skrivestil og

velg en kilde.

Slik endrer du innstillingene for smartfunksjonen for språk

Smartfunksjonen for språk er kanskje ikke tilgjengelig for alle skrivespråk.

1

Når skjermtastaturet er åpent, tar du hurtig på .

2

Ta hurtig på og deretter på

Tastaturinnstillinger.

3

Dra glidebryteren ved siden av

Smart språkgjenkjenning til på- eller av-posisjon

for å aktivere eller deaktivere smartfunksjonen for språk.

Slik velger du et tastaturoppsett

Tastaturoppsett for skjermtastaturet vil kanskje ikke være tilgjengelige på alle språk. Du kan

velge ulike tastaturoppsett for hvert skrivespråk.

1

Ta hurtig på mens du skriver inn tekst med skjermtastaturet.

2

Ta hurtig på og deretter på

Tastaturinnstillinger.

3

Ta hurtig på

Skriftspråk, og ta deretter hurtig på ved siden av et skrivespråk.

4

Velg et tastaturoppsett.

5

Ta hurtig på

OK for å bekrefte.

54

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.