Sony Xperia T2 Ultra - Synkronisering med Microsoft® Exchange ActiveSync®

background image

Synkronisering med Microsoft® Exchange ActiveSync®

Hvis bedriften din bruker en Microsoft Exchange ActiveSync-konto, kan du få tilgang til

bedriftsrelaterte e-postmeldinger, kalenderavtaler og kontakter direkte på enheten din.

Etter konfigurering kan du finne informasjonen i

E-post-, Kalender- og Kontakter-

appene.

Slik konfigurerer du en EAS-konto for synkronisering

1

Kontroller at du har informasjon om domene og server tilgjengelig, som du har fått

fra nettverksadministratoren i bedriften.

2

På Startskjerm tar du hurtig på .

3

Ta hurtig på

Innstillinger > Kontoer > Legg til konto > Exchange ActiveSync.

4

Angi adressen og passordet du bruker til jobb-e-post.

5

Ta hurtig på

Neste. Enheten begynner å hente kontoinformasjon. Hvis det oppstår

en feil, angir du informasjon om domene og server for kontoen din manuelt og

trykker deretter på

Neste.

6

Ta hurtig på

OK for å tillate at bedriftsserveren tar kontroll over enheten.

7

Velg hvilke data du vil synkronisere med enheten, for eksempel kontakter og

kalenderhendelser.

8

Hvis du vil, kan du aktivere at enhetsadministratoren skal tillate at bedriftsserveren

kontrollerer enkelte sikkerhetsfunksjoner på enheten. Du kan for eksempel tillate at

bedriftsserveren angir passordregler og lagringskryptering.

9

Når konfigureringen er fullført, gir du bedriftskontoen et navn.

Når du endrer påloggingspassordet for en EAS-konto på datamaskinen, må du logge på EAS-

kontoen på enheten på nytt.

37

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Endre innstillingene for en EAS-konto

1

På Startskjerm trykker du på .

2

Trykk på

E-post og deretter på .

3

Trykk på

Innstillinger og velg en EAS-konto, og endre deretter innstillingene for

EAS-kontoen slik du ønsker.

Slik angir du et synkroniseringsintervall for en EAS-konto

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Ta hurtig på

E-post, og ta deretter hurtig på .

3

Ta hurtig på

Innstillinger, og velg en EAS-konto.

4

Ta hurtig på

Kontroller frekvens > Kontroller frekvens, og velg et

intervallalternativ.

Slik fjerner du en EAS-konto

1

Gå til Startskjerm og ta hurtig på >

Innstillinger > Kontoer.

2

Under

Kontoer trykker du på Exchange ActiveSync og velger EAS-kontoen du vil

fjerne.

3

Ta hurtig på og deretter på

Fjern konto.

4

Bekreft slettingen ved å ta hurtig på

Fjern konto en gang til.

38

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.