Sony Xperia T2 Ultra - Forstørrelsesbevegelser

background image

Forstørrelsesbevegelser

Med forstørrelsesbevegelser kan du zoome inn på deler av skjermen ved å ta hurtig på et

område på berøringsskjermen tre ganger etter hverandre.

Slik aktiverer eller deaktiverer du forstørrelsesbevegelser

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Tilgjengelighet > Forstørrelsesbevegelser.

3

Ta hurtig på på/av-bryteren.

Slik forstørrer du et område og panorerer over skjermen

1

Kontroller at

Forstørrelsesbevegelser er aktivert.

2

Ta hurtig på et område og hold og dra fingeren over skjermen.