Sony Xperia T2 Ultra - Slik kobler du enheten til USB-tilbehør

background image

Slik kobler du enheten til USB-tilbehør

Du kan bruke en USB-vertsadapter til å koble enheten din til USB-tilbehør, for eksempel

USB-masselagringsenheter, spillkontrollere, USB-tastatur og USB-mus. Hvis USB-

tilbehøret har en mikro-USB-kontakt, trenger du ikke en USB-vertsadapter.

USB-vertsadaptere selges separat. Sony garanterer ikke at enheten din støtter alt USB-

tilbehør.

Slik kobler du til USB-tilbehør med en USB-vertsadapter

Koble USB-vertsadapteren til enheten og koble deretter adapteren til USB-

tilbehøret.

Det kan være nødvendig med ekstra trinn eller programvare hvis du skal konfigurere

spillkontrollere, USB-lyd og USB Ethernet-tilbehør. Sony garanterer ikke at enheten din støtter

alt USB-tilbehør.

Slik får du tilgang til innhold på en USB-masselagringsenhet ved hjelp av en USB-

vertsadapter

1

Fest USB-vertsadapteren på enheten og koble deretter adapteren til USB-

masselagringsenheten.

2

Bruk en filbehandlingsapp, for eksempel File Commander, for å få tilgang til filer og

mapper på USB-lagringsenheten.

Du kan også åpne den relevante medieappen på enheten for å se innhold direkte. Du kan for

eksempel åpne albumappen for å vise bilder som er lagret på USB-masselagringsenheten.

Slik kobler du fra en USB-masselagringsenhet

1

Dra statuslinjen nedover for å åpne varselpanelet og ta deretter hurtig på

USB-

lagring er tilkoblet.

2

Ta hurtig på

OK.

3

Koble USB-vertsadapteret fra enheten.

Slik kobler du til USB-tilbehør med en mikro-USB-kontakt

Koble mikro-USB-kontakten på USB-tilbehøret til enheten.

Sony garanterer ikke at alt USB-tilbehør med en mikro-USB-kontakt støttes av enheten din.