Sony Xperia T2 Ultra - Wykrywanie twarzy

background image

Wykrywanie twarzy

Za pomocą funkcji wykrywania twarzy można nadać ostrość twarzy znajdującej się poza

środkiem zdjęcia. Aparat automatycznie wykrywa do pięciu twarzy, które są oznaczane

białymi ramkami. Kolorowa ramka wskazuje twarz, na której ustawiana jest ostrość.

Ostrość jest ustawiana na twarzy znajdującej się najbliżej aparatu. Dotykając

odpowiedniej ramki, możesz wybrać, na której twarzy zostanie ustawiona ostrość.

Jak włączyć wykrywanie twarzy

1

Włącz aparat.

2

Stuknij pozycję , a następnie wybierz pozycję .

3

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .

4

Stuknij pozycje

Tryb ostrości > Wykrywanie twarzy.

Jak zrobić zdjęcie za pomocą funkcji wykrywania twarzy

1

Po otwarciu aparatu i włączeniu funkcji

Wykrywanie twarzy skieruj aparat

w stronę obiektu. Możliwe jest wykrywanie maksymalnie pięciu twarzy. Każda

wykryta twarz jest oznaczana ramką.

2

Naciśnij przycisk aparatu do połowy. Twarz, na której ustawiono ostrość, jest

zaznaczona kolorową ramką.

3

Aby zrobić zdjęcie, naciśnij przycisk aparatu do końca.