Sony Xperia T2 Ultra - Kontrola użycia danych

background image

Kontrola użycia danych

Można nadzorować ilość danych przesyłanych do urządzenia i z niego przez komórkowe

połączenie transmisji danych lub Wi-Fi® w ciągu określonego czasu. Przykładowo,

można wyświetlić ilość danych użytych przez poszczególne aplikacje. W przypadku

komórkowego połączenia transmisji danych można też ustawić ostrzeżenia i limity użycia

danych, aby uniknąć dodatkowych opłat.

Dostosowanie ustawień użycia danych pozwoli uzyskać większą kontrolę nad użyciem danych,

jednak nie może zagwarantować zabezpieczenia przed naliczaniem dodatkowych opłat.

Jak włączyć i wyłączyć transfer danych

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Wykorzystanie danych.

3

Przeciągnij suwak obok pozycji

Kom. transfer danych, aby włączyć lub wyłączyć

transfer danych.

Kiedy połączenia transmisji danych są wyłączone, nadal można nawiązywać połączenia Wi-

Fi®, NFC i Bluetooth®.

Jak ustawić ostrzeżenie o użytkowaniu danych

1

Upewnij się, że funkcja transferu danych przez sieć komórkową jest włączona.

2

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Wykorzystanie danych.

4

Aby ustawić poziom ostrzeżenia, przeciągnij linię ostrzeżenia na żądaną wartość.

Użytkownik otrzyma powiadomienie z ostrzeżeniem, gdy transfer danych zbliży się

do ustawionego poziomu.

Jak ustawić limit transferu danych przez sieć komórkową

1

Upewnij się, że funkcja transferu danych przez sieć komórkową jest włączona.

2

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Wykorzystanie danych.

4

Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji

Ustaw limit transferu danych przez sieć

komórkową, a następnie stuknij pozycję OK.

5

Aby ustawić limit transferu danych przez sieć komórkową, przeciągnij linię limitu

danych do żądanej wartości.

Gdy poziom transferu danych przez sieć komórkową osiągnie ustawiony limit, transfer danych

w urządzeniu zostanie automatycznie wyłączony.

Jak kontrolować korzystanie z transmisji danych przez poszczególne aplikacje

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Wykorzystanie danych.

3

Stuknij aplikację, którą chcesz kontrolować, a następnie przeciągnij suwak

Ogranicz dane aplikacji w tle w prawo i stuknij pozycję OK.

4

Aby uzyskać dostęp do ustawień specyficznych dla danej aplikacji (jeśli są

dostępne), stuknij pozycję

Ustawienia aplikacji i dokonaj żądanych zmian.

Zmiana ustawień korzystania z transmisji danych przez konkretne aplikacje może wpłynąć na

ich wydajność.

36

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak sprawdzić poziom użycia danych

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Wykorzystanie danych.

3

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Pokaż przesył przez Wi‑Fi.

4

Aby wyświetlić informacje o ilości danych przesłanych przez sieć Wi-Fi®, stuknij

kartę

Wi-Fi.

5

Aby wyświetlić informacje o ilości danych przesłanych przez komórkowe

połączenie do transmisji danych, stuknij kartę

Sieć komórkowa.