Sony Xperia T2 Ultra - Budzik i zegar

background image

Budzik i zegar

Możliwe jest ustawienie alarmu lub kilku alarmów i używanie dowolnego dźwięku

zapisanego na urządzeniu jako sygnału alarmu. Jeśli urządzenie będzie wyłączone, alarm

nie włączy się.
Format wyświetlania godziny alarmu jest taki sam jak format wybrany w ogólnych

ustawieniach godziny na telefonie, na przykład 12-godzinny lub 24-godzinny.

125

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

1

Dostęp do strony głównej alarmu

2

Wyświetlanie zegara światowego i zmienianie ustawień

3

Dostęp do funkcji stopera

4

Dostęp do funkcji minutnika

5

Wyświetlanie opcji

6

Otwieranie ustawień daty i godziny dla zegara

7

Włączanie i wyłączanie alarmu

8

Dodawanie nowego alarmu

Jak ustawić nowy alarm

1

Na ekranie głównym stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Budzik i zegar.

3

Stuknij pozycję .

4

Stuknij pozycję

Godzina i wybierz odpowiednią wartość.

5

Stuknij pozycję

OK.

6

W razie potrzeby edytuj inne ustawienia alarmu.

7

Stuknij pozycję

Zapisz.

Jak odłożyć uruchomiony alarm

Stuknij pozycję

Odłóż.

Jak wyłączyć uruchomiony alarm

Przesuń w prawo.

Jak edytować istniejący alarm

1

Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.

2

Wprowadź żądane zmiany.

3

Stuknij pozycję

Zapisz.

Jak włączyć lub wyłączyć alarm

Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie przeciągnij suwak obok alarmu do

pozycji „włączony” lub „wyłączony”.

Jak usunąć alarm

1

Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie dotknij i przytrzymaj alarm, który

chcesz usunąć.

2

Stuknij pozycję

Usuń alarm, a następnie stuknij pozycję Tak.

Jak ustawić dźwięk alarmu

1

Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.

2

Stuknij pozycję

Dźwięk alarmu i wybierz opcję albo stuknij pozycję w celu

wybrania pliku muzycznego.

3

Stuknij pozycję

Gotowe, a następnie stuknij pozycję Zapisz.

Jak regulować poziom głośności alarmu

1

Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.

2

Przeciągnij suwak głośności w obszarze

Głośność alarmu na odpowiednią

pozycję.

3

Stuknij pozycję

Zapisz.

Jak ustawić alarm cykliczny

1

Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.

2

Stuknij pozycję

Powtarzaj.

3

Zaznacz pola wyboru odpowiednich dni, a następnie stuknij pozycję

OK.

4

Stuknij pozycję

Zapisz.

126

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak włączyć wibracje dla alarmu

1

Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.

2

Zaznacz pole wyboru

Wibracje.

3

Stuknij pozycję

Zapisz.

Jak ustawić działanie przycisków bocznych

1

Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie wybierz alarm, który chcesz

edytować.

2

Stuknij pozycję

Działanie kl. bocznych, a następnie wybierz działanie przycisków

bocznych podczas alarmu.

3

Stuknij pozycję

Zapisz.

127

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.