Sony Xperia T2 Ultra - Ustawienia wiadomości

background image

Ustawienia wiadomości

Jak zmienić ustawienia powiadomień o wiadomościach

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Ustawienia.

3

Aby ustawić dźwięk powiadomienia, stuknij pozycję

Dźwięk powiadomienia, a

następnie wybierz opcję lub stuknij pozycję i wybierz plik muzyczny zapisany na

urządzeniu.

4

Aby potwierdzić, stuknij pozycję

Gotowe.

5

W przypadku innych ustawień powiadomień zaznacz odpowiednie pola wyboru

lub usuń ich zaznaczenie.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję potwierdzeń dostarczenia dla wiadomości

wychodzących

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Ustawienia.

3

Zgodnie z potrzebami zaznacz opcję

Potwierdzenie dostarczenia lub usuń jej

zaznaczenie.

Gdy funkcja potwierdzeń dostarczenia jest włączona, w pomyślnie dostarczonych

wiadomościach wyświetlany jest znacznik wyboru.