Sony Xperia T2 Ultra - Descărcarea de aplicaţii din alte surse

background image

Descărcarea de aplicaţii din alte surse

Atunci când dispozitivul dvs. este setat să permită descărcări din alte surse decât Google

Play™, puteţi descărca aplicaţii direct de pe site-uri Web urmând instrucţiunile de

descărcare relevante.

Instalarea de aplicaţii care provin dintr-o sursă necunoscută sau care nu este de încredere

poate duce la deteriorarea dispozitivului. Utilizaţi numai aplicaţii descărcate din surse de

încredere. Dacă aveţi întrebări sau nelămuriri, contactaţi furnizorul aplicaţiei.

Pentru a permite descărcarea de aplicaţii din alte surse

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Securitate.

3

Trageţi spre dreapta cursorul din dreptul funcţiei

Surse necunoscute.

4

Atingeţi uşor

OK.

Pentru a funcţiona corect, este posibil ca unele aplicaţii să trebuiască să acceseze date, setări

şi diverse funcţii de pe dispozitivul dvs. Instalaţi şi acordaţi permisiuni numai aplicaţiilor în care

aveţi încredere.

Puteţi vizualiza permisiunile acordate unei aplicaţii descărcate atingând uşor aplicaţia în

Setări

>

Aplicaţii.

30

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.