Sony Xperia T2 Ultra - Accesarea setărilor

background image

Accesarea setărilor

Vizualizaţi şi modificaţi setările pentru dispozitivul dvs. în meniul Setări. Meniul Setări

poate fi accesat atât din ecranul cu aplicaţii, cât şi din panoul Setări rapide.

Pentru a deschide meniul cu setările dispozitivului din ecranul Aplicaţie

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor

Setări.

Vizualizarea informaţiilor despre dispozitiv

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Despre telefon.

Pentru a deschide panoul Setări rapide

Folosind două degete, trageţi în jos bara de stare.

Pentru a selecta ce setări se afişează în panoul Setări rapide

1

Folosind două degete, trageţi în jos bara de stare, apoi atingeţi uşor .

2

În bara din partea de sus a ecranului, atingeţi continuu pictograma setării rapide

pe care doriţi să o adăugaţi, apoi trageţi-o şi fixaţi-o în partea de jos a ecranului.

Pentru a rearanja elementele din panoul Setări rapide

1

Folosind două degete, trageţi în jos bara de stare, apoi atingeţi uşor .

2

Atingeţi continuu o pictogramă, apoi mutaţi-o în poziţia dorită.