Sony Xperia T2 Ultra - Gmail™

background image

Gmail™

Ak máte účet Google™, môžete využívať aplikáciu Gmail™ na čítanie a písanie e-

mailových správ.

1

Zobrazenie zoznamu všetkých účtov Gmail a priečinkov

2

Hľadanie e-mailových správ

3

Zoznam e-mailových správ

4

Napísanie e-mailovej správy

Ďalšie informácie o službe Gmail™

Keď je otvorená aplikácia Gmail, posuňte ľavý okraj obrazovky doprava, nájdite

položku

Pomocník a ťuknite na ňu.

80

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.