Sony Xperia T2 Ultra - Ovládanie príslušenstva a nastavení pomocou aplikácie Smart Connect™

background image

Ovládanie príslušenstva a nastavení pomocou aplikácie Smart

Connect™

Aplikácia Smart Connect™ umožňuje nastaviť akciu, ktorá sa má vykonať po pripojení

alebo odpojení príslušenstva. Môžete napríklad nastaviť, aby sa po pripojení náhlavnej

súpravy vždy spustila aplikácia rádia FM.
Aplikáciu Smart Connect™ môžete nastaviť aj na čítanie prichádzajúcich správ SMS.

Pomocou aplikácie môžete nastaviť aj konkrétnu činnosť alebo skupinu činností, ktoré sa

majú na zariadení spúšťať v určité časy dňa. Môžete napríklad nastaviť, že keď náhlavnú

súpravu pripojíte v čase medzi 7:00 a 9:00:

spustí sa aplikácia rádia FM,

otvorí sa vaša obľúbená aplikácia sociálnych sietí, napríklad Facebook,

hlasitosť zvonenia sa nastaví na vibrovanie.
Aplikácia Smart Connect™ umožňuje aj spravovanie príslušenstva, ako je napríklad

Xperia™ SmartTags alebo hodinky radu Sony SmartWatch. Ďalšie informácie nájdete

v používateľskej príručke konkrétneho príslušenstva.

1

Zobrazenie dostupného príslušenstva po ťuknutí

2

Pridanie príslušenstva alebo udalosti

3

Zobrazenie možností ponuky

4

Zobrazenie všetkých udalostí po ťuknutí

5

Aktivácia udalosti po ťuknutí

6

Zobrazenie podrobností o udalosti po ťuknutí

120

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Vytvorenie udalosti Smart Connect™

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku a ťuknite

na ňu.

2

Ak otvárate aplikáciu Smart Connect™ prvýkrát, ťuknutím na položku

OK zavrite

úvodnú obrazovku.

3

Na karte

Udalosti ťuknite na položku .

4

Ak vytvárate udalosť prvýkrát, opätovným ťuknutím na položku

OK zavrite úvodnú

obrazovku.

5

Pridajte podmienky, po splnení ktorých sa má udalosť spustiť. Podmienkou môže

byť pripojenie k príslušenstvu, konkrétny časový interval alebo obe možnosti.

6

Pokračujte ťuknutím na položku .

7

Zadajte, čo sa má po pripojení príslušenstva stať, a nastavte ostatné požadované

možnosti.

8

Pokračujte ťuknutím na položku .

9

Nastavte názov udalosti a ťuknite na položku

Skončiť.

Ak chcete pridať príslušenstvo Bluetooth®, treba ho spárovať so zariadením.

Úprava udalosti Smart Connect™

1

Spustite aplikáciu Smart Connect™.

2

Na karte

Udalosti ťuknite na požadovanú udalosť.

3

Ak je udalosť vypnutá, posunutím jazdca doprava ju zapnite.

4

Ťuknite na položku

Upraviť udalosť a potom podľa potreby upravte nastavenia.

Odstránenie udalosti

1

Spustite aplikáciu Smart Connect™.

2

Na karte

Udalosti sa dotknite udalosti, ktorú chcete odstrániť, a podržte ju

a potom ťuknite na položku

Odstrániť udalosť.

3

Výber potvrďte ťuknutím na položku

Odstrániť.

Udalosť, ktorú chcete odstrániť, môžete tiež otvoriť a potom ťuknúť na položky >

Odstrániť

udalosť > Odstrániť.

Nastavenie aplikácie Smart Connect™ na čítanie prichádzajúcich správ SMS

1

Spustite aplikáciu Smart Connect™.

2

Ťuknite na položku a potom na položku

Nastavenia.

3

Začiarknite políčko vedľa položky

Text na reč a potom, ak je to potrebné,

potvrďte aktiváciu.

Ak je táto funkcia zapnutá, všetky prichádzajúce správy sa čítajú nahlas. Ak chcete chrániť

svoje súkromie, môže byť potrebné túto funkciu vypnúť, ak používate zariadenie napríklad na

verejnom mieste alebo v práci.

Správa príslušenstva

Aplikácia Smart Connect™ umožňuje spravovať rad inteligentného príslušenstva, ktoré

môžete pripojiť k zariadeniu, napríklad Xperia™ SmartTags, hodinky radu SmartWatch

alebo bezdrôtovú náhlavnú súpravu od spoločnosti Sony. Smart Connect™ prevezme

všetky potrebné aplikácie a vyhľadá aplikácie tretích strán, ak sú k dispozícii.

Príslušenstvo pripojené v minulosti sa zobrazuje v zozname, prostredníctvom ktorého

môžete získať ďalšie informácie o funkciách jednotlivého príslušenstva.

Párovanie a pripojenie príslušenstva

1

Spustite aplikáciu Smart Connect™. Ak otvárate aplikáciu Smart Connect™

prvýkrát, ťuknutím na položku

OK zavrite úvodnú obrazovku.

2

Ťuknite na položku

Príslušenstvá a potom na položku .

3

Zapnite funkciu Bluetooth®, ak ešte nie je zapnutá. Potom ťuknite na názov

príslušenstva, s ktorým chcete svoje zariadenie spárovať a ku ktorému ho chcete

pripojiť.

4

V prípade potreby zadajte prístupový kód alebo potvrďte rovnaký prístupový kód

v zariadení aj v príslušenstve.

121

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Úprava nastavení pripojeného príslušenstva

1

Spárujte príslušenstvo so zariadením a pripojte ho.

2

Spustite aplikáciu Smart Connect™.

3

Ťuknite na položku

Príslušenstvá a potom na názov pripojeného príslušenstva.

4

Upravte požadované nastavenia.