Sony Xperia T2 Ultra - Služba PS Video

background image

Služba PS Video

Služba PS Video vám umožňuje zakúpiť si a požičať filmy a TV programy, ktoré môžete
zobraziť nielen na zariadení Android™, ale aj na počítači a zariadeniach PlayStation

®

Portable (PSP

®

), PlayStation

®

3, PlayStation

®

4 alebo PlayStation

®

Vita. Vyberte si

najnovšie tituly z Hollywoodu, akčné filmy, komédie, klasiku a veľa ďalších kategórií.
Na kúpu alebo požičiavanie filmov prostredníctvom služby PS Video si musíte vytvoriť

účet Sony Entertainment Network. Ak už účet siete PlayStation® máte, môžete ho

použiť.

Sony Entertainment Network so službou PS Video nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Na

tieto služby sa vzťahujú dodatočné podmienky a ustanovenia.

Začíname so službou PS Video

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položku , ťuknite na ňu a potom začnite používať službu PS Video

podľa pokynov na obrazovke.

110

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.