Sony Xperia T2 Ultra - Plocha

background image

Plocha

Obrazovka Plocha je východiskovým bodom pri používaní zariadenia. Pripomína plochu

obrazovky počítača. Plocha môže obsahovať až sedem tabiel, ktoré presahujú bežnú

šírku zobrazenia na obrazovke. Počet tabiel na ploche je znázornený radom bodiek v

spodnej časti plochy. Zvýraznená bodka indikuje tablu, na ktorej sa práve nachádzate.

15

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Prechod na Domovskú obrazovku

Stlačte tlačidlo .

Prehľadávanie plochy

Tably plochy

Na plochu môžete pridať nové tably (maximálny počet tabiel je sedem) alebo ich

odstrániť. Okrem toho môžete nastaviť tablu, ktorú chcete použiť ako hlavnú tablu

plochy.

Nastavenie hlavnej tably plochy

1

Dotknite sa prázdnej oblasti na ploche a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje.

2

Rýchlym pohybom doľava alebo doprava vyhľadajte tablu, ktorú chcete nastaviť

ako hlavnú tablu plochy, a ťuknite na položku .

Pridanie tably na plochu

1

Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Plocha a podržte ju dovtedy, kým

zariadenie nezavibruje.

2

Ak chcete prehľadávať tably, prejdite rýchlym pohybom prsta úplne doprava alebo

doľava a ťuknite na položku .

Odstránenie tably z plochy

1

Ťuknite na prázdnu oblasť na obrazovke Plocha a podržte tam prst, kým

zariadenie nezavibruje.

2

Rýchlym pohybom prsta doľava alebo doprava prejdite k table, ktorú chcete

odstrániť. Potom ťuknite na položku .

16

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Nastavenia plochy

Pomocou skratky

Nastavenia plochy môžete upraviť niektoré základné nastavenia na

ploche. Môžete napríklad nastaviť automatické otočenie plochy alebo upraviť veľkosť

ikon.

Nastavenie automatického otáčania plochy

1

Dotknite sa prázdnej oblasti na ploche a podržte ju, kým zariadenie nezačne

vibrovať. Potom ťuknite na položku

Nastavenia plochy.

2

Posuňte jazdec vedľa položky

Automatické otočenie doprava.

Prispôsobenie veľkosti ikon na ploche

1

Dotknite sa prázdnej oblasti na ploche a podržte ju, kým zariadenie nezačne

vibrovať. Potom ťuknite na položku

Nastavenia plochy.

2

Ťuknite na položku

Veľkosť ikon a potom vyberte možnosť.