Sony Xperia T2 Ultra - Použitie dotykovej obrazovky

background image

Použitie dotykovej obrazovky

Ťuknutie

Otvorenie alebo výber položky.

Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka alebo možnosti.

Zadanie textu pomocou klávesnice na obrazovke.

Dotyk a podržanie

Presuňte položku.

Aktivujte ponuku konkrétnej položky.

Aktivujte režim výberu, ktorý umožňuje napríklad vybrať viacero položiek v zozname.

13

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Priblíženie a oddialenie

Priblížte alebo oddiaľte webové stránky, fotografie alebo mapy, prípadne túto funkciu

použite pri snímaní fotografií a videí.

Potiahnutie prstom

Posúvanie nahor alebo nadol v zozname.

Posúvanie doľava alebo doprava, napríklad medzi tablami plochy.

14

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Rýchly pohyb

K dispozícii je možnosť rýchleho posúvania, napríklad v zozname alebo na webovej

stránke. Posúvanie môžete zastaviť ťuknutím na obrazovku.