Sony Xperia T2 Ultra - Korekcia farieb

background image

Korekcia farieb

Nastavenie korekcie farieb upravuje zobrazovanie farieb na obrazovke pre farboslepých

používateľov a používateľov, ktorí majú problém s rozlišovaním farieb.

Zapnutie korekcie farieb

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Zjednodušenie ovládania > Korekcia farieb

a ťuknite na ne.

3

Ťuknite na prepínač.

4

Ťuknite na položku

Režim korekcie, následne vyberte vhodnú citlivosť farieb.

Korekcia farieb je momentálne experimentálnou funkciou a môže mať vplyv na výkon

zariadenia.